Skip to main content

Jakie są różne rodzaje wymagań chiropraktycznych?

Istnieje wiele różnych wymagań chiropraktycznych, w tym uzyskanie tytułu licencjata, uczęszczanie do szkoły chiropraktyki i uzyskanie licencji państwowej w Stanach Zjednoczonych.Licencji państwowej nie może zostać zarobiono, dopóki aspirujący kręgarz nie podejmie i nie zda egzaminu.Podczas nauki przyszłego kręgarza musi się wyróżniać w odpowiednich naukowych obszarach studiów, a także w praktycznym doświadczeniu z faktycznymi pacjentami.

Jednym z głównych edukacyjnych wymagań chiropraktycznych jest uzyskanie stopnia licencjata, zwykle w pewnym rodzaju rodzaju w pewnym rodzajuniku w pewnym rodzajuniku w pewnym rodzajuniku w niektórych rodzajach pewnego rodzajunauka.Kręgarze specjalizują się w wyrównaniu stawów ludzkich ciała, które zwykle obejmują manipulację kręgosłupa;Dlatego aspirujący kręgarz musi być dobrze zorientowany w naukach przyrodniczych, od biologii po chemię, po bezpieczne leczenie pacjentów.Wspólne kierunki mogą obejmować nauk przyrodniczy, a także nauki społeczne, takie jak psychologia.

Większość kursów licencjackich należy ukończyć przed rozpoczęciem szkolnego programu nauczania chiropraktyki.Ten wyspecjalizowany program trwa około czterech lat;Studenci zanurzą się w fizjologii i anatomii ludzkiego ciała.Ponadto kursy mogą obejmować współpracę z pacjentami geriatrycznymi i dziećmi, aby zapewnić, że aspirujący kręgarz może w bezpieczny sposób leczyć osoby w każdym wieku.Przed wybraniem szkoły chiropraktyki dobrze jest wybrać instytucję akredytowaną przez rząd;Programy nieakredytowane nie spełniają oficjalnych wymagań chiropraktycznych do praktyki w Stanach Zjednoczonych.

Chiropraktyczne warunki wstępne zwykle wymagają zarówno opanowania teorii naukowej, jak i praktycznego doświadczenia klinicznego.Pierwsze dwa lata szkoły kręgarza zwykle obejmują skoncentrowane wykłady i badania dotyczące ludzkiego ciała;Ostatnie dwa lata pozwalają uczniowi pracować w faktycznej atmosferze klinicznej.Uczniowie będą manipulować i leczyć pacjentów pod nadzorem, aby zwiększyć ich zrozumienie umiejętności chiropraktyki.

Zakończenie szkolnych szkolnych przygotowuje ucznia do egzaminu państwowego.Każde państwo w Stanach Zjednoczonych wymaga licencji na praktykowanie kręgarzy.Uczeń powinien przetestować w stanie, w którym zamierza pracować;Licencja nie będzie ważna w innym stanie.Na przykład uzyskanie licencji w Delaware nie kwalifikuje kręgarza do ćwiczenia w Maine.

Wiele szkół chiropraktycznych oferuje zajęcia przygotowawcze dla swoich uczniów.Badanie zwykle obejmuje pytania teorii naukowej, a także zapytania dotyczące aplikacji klinicznych.Zajęcia przygotowawcze wyjaśnią format testu, a nawet zapewnią testy treningowe, aby każdy uczeń był komfortowy z procesem.W wyniku tego przygotowania i praktyki uczeń na ogół poczuje się bardziej pewny podczas zdania oficjalnego egzaminu państwowego.