Skip to main content

Jakie są różne rodzaje kursów analizy rynku?

Kursy analizy rynku mogą koncentrować się na praktyce badań rynku, analizy giełdowej lub określonej branży.Celem każdego kursu analizy rynku jest nauczenie uczniów, jak zbierać, interpretować i wykorzystywać dane.Specjaliści często gromadzą i wykorzystują dane, aby wymyślić strategiczne rozwiązania, wybierają jeden projekt nad drugim lub odkryć preferencje konsumentów.Zaawansowane kursy mogą koncentrować się na konkretnych metodach badawczych, analizie regresji statystycznej i sposobu wykorzystania technologii informatycznych do odkrycia wzorców behawioralnych konsumentów.

Niektóre z podstawowych kursów analizy rynku dotyczą badań marketingowych i zachowań konsumenckich.Kurs w badaniach marketingowych bada, w jaki sposób firmy wykorzystują dane badawcze do projektowania nowych produktów, tworzenia komunikatów reklamowych, wyboru strategii dystrybucji i segmentów grup konsumenckich.Kursy badawcze Foundation zapewniają przegląd, w jaki sposób firmy projektują ankiety, grupy fokusowe i testowe eksperymenty marketingowe w celu podejmowania decyzji o wprowadzeniu produktu.Kursy zachowań konsumenckich badają sposoby identyfikacji różnych segmentów według niektórych danych demograficznych i wpływ, które te cechy mogą mieć na wybory konsumentów.

Rynki finansowe polegają na badaniach i analizach w celu ustalenia cen, określania trendów i ustalenia, w jakim rodzaju działalności handlowej jest obecnie odpowiednikonkretne inwestycje.Kursy analizy rynku, które koncentrują się na rynkach finansowych, badają teorie związane z niektórymi rynkami handlowymi, takimi jak amerykańska średnia przemysłowa Dow Jones.Studenci uczą się również rozpoznawać określone oznaki lub oznaki zmienności rynku, a także ciężkich zakupów i wyprzedaży.Niektóre kursy, które koncentrują się na rynku finansowym, mogą również uczyć potencjalnych analityków, jak stosować różne teorie handlowe i zarządzania portfelem.

Szkoły, które zaspokajają branże, takie jak nieruchomości, mogą oferować kursy analizy rynku, które uczą uczniów zarządzania kilkoma różnorodnymi segmentami rynku.Firmy nieruchomości często kupują i zarządzają wieloma nieruchomościami, które zaspokajają różne grupy konsumentów.Na przykład firma nieruchomości komercyjnych może kupić kilka wysokiej klasy centrów handlowych wraz z kilkoma centrami handlowymi na średnim poziomie.Personel musi zdawać sobie sprawę z różnic między oczekiwaniami potencjalnych najemców i kupujących, jednocześnie ustanawiając realistyczne prognozy zarządzania aktywami i prognozami zwrotu.

Kursy na poziomie absolwentów lub zaawansowanej analizy rynku zagłębiają się w różnice między metodami badań ilościowych i jakościowych.Metody ilościowe, takie jak skala Likerta, kojarzą liczby z odpowiedziami.Ten rodzaj badań jest zazwyczaj zamykany, a respondenci mogą wybierać tylko spośród predefiniowanych opcji.Badania jakościowe są bardziej otwarte, ponieważ respondenci mogą bezpłatnie podać szczegółowe opisy swoich opinii.

Inne potencjalne kursy w analizie rynku obejmują eksplorację danych i analizę regresji statystycznej.Wydobycie danych to możliwość korzystania z programów komputerowych do znalezienia nieznanych wcześniej nieznanych powiązań między zachowaniem zakupu a pewnymi wpływami, takimi jak kupony lub specjalne ceny sprzedaży.Analiza regresji jest nieco podobną koncepcją.Zebrane dane są wykreślane na współrzędnych x i y, a wyniki są manipulowane według jednego lub więcej szczegółów, takich jak różnice cen między domami, które mają dwie sypialnie i te, które mają tylko jedną.