Skip to main content

Jakie są różne rodzaje kursów medycyny nuklearnej?

Dziedzina medycyny nuklearnej jest obszarem opieki zdrowotnej, która zajmuje się dawaniem pacjentom leków radioaktywnych, aby zobaczyć problemowe części ich ciał za pomocą urządzeń obrazowych.Aby dostać się do programu szkolenia medycyny nuklearnej, osoba powinna mieć dyplom ukończenia szkoły średniej lub równoważny certyfikat i ukończyć formę przyjęć.Kursy wstępne, takie jak matematyka i chemia, a także fizyka i biologia, są również wymogiem, zanim student będzie mógł zapisać się na kursy specyficzne dla branży.Kursy medycyny nuklearnej obejmują radiofarmaceutyki i obrazowanie komputerowe, a także zapewnienie uczniom praktycznego doświadczenia w terenie.

Jednym z kilku dostępnych kursów medycyny nuklearnej jest klasa promieniowania.W tej klasie uczeń uczy się prawidłowego wyrzucania, pakowania i pracy z substancjami radioaktywnymi.Ponadto uczniowie badają, jak korzystać z narzędzi monitorujących poziomy promieniowania i zyskują wiedzę na temat obliczania dawek promieniowania u pacjentów.Zajęcia uczą regionalnych i krajowych standardów promieniowania oraz przygotowują również uczniów do radzenia sobie z powiązanymi katastrofami.Osiągnięcie zrozumienia, w jaki sposób promieniowanie może zaszkodzić organizmowi, jest ważnym tematem w tym kursie.

Kursy medycyny nuklearnej obejmują również klasę na radionuklidach, które są substancjami radioaktywnymi wstrzykniętymi ciału, aby skutecznie działał skan.Studenci na kursie radionuklidów i radiofarmaceutyków badają metody, aby narządy były bardziej widoczne w skanach podczas radzenia sobie z różnymi chorobami.Celem tej klasy jest pomoc aspirującemu technologowi medycyny nuklearnej pomóc lekarzom w zebraniu informacji, których potrzebują, aby wyciągnąć uzasadnione wnioski diagnostyczne medyczne.

Opracowanie umiejętności komputerowych i obrazowania to kolejny temat badany w dziedzinie medycyny nuklearnej.Kursy medycyny nuklearnej w zakresie obrazowania pozwalają uczniom opanować stosowanie technologii obrazowania, a także odpowiednie metody przetwarzania filmu radiograficznego i przyjmowania radiogramów.Uczniowie zdobywają dogłębne informacje na temat tego, co dzieje się, gdy materia i promieniowanie rentgenowskie zetkną się ze sobą.Uczenie się, jak wskazać problemy, takie jak guzy, i określenie etapów raka za pomocą tomografii emitronowej pozytronowej (PET) obrazowania i tomografii komputerowej (CT) jest cenną częścią tego kursu.

Kilka kursów medycyny nuklearnej wymaga również uczniów, aby ukończyć praktyczne doświadczenia.Podczas tych zajęć uczniowie pomagają wykonywać różne zadania diagnostyczne i używają komputerów do celów obrazowania.Pod koniec programu są one wystarczająco przeszkoleni do wykonywania złożonych praktyk medycyny nuklearnej niezależnie pod nadzorem doświadczonego technologa medycyny nuklearnej.Ponadto studenci praktykują wypełnianie wymagań dotyczących zapewnienia jakości w branży.