Skip to main content

Jakie są różne rodzaje wymaganych kursów pielęgniarskich?

Wymagane kursy pielęgniarskie odnoszą się do zajęć, które potencjalna pielęgniarka musi przekazać, aby odnieść sukces w zawodzie.Praca jest podzielona na dwie ogólne kategorie i mdash;Zajęcia przed nurtowaniem i pielęgniarstwem.Ukończenie kursów wstępnych, nurtowanie wstępne obejmuje podstawowe badanie potrzebne do zawarcia profesjonalnego programu pielęgniarskiego, takiego jak matematyka, nauki społeczne i nauki przed nurtowaniem.Edukacja w dziedzinie pielęgniarstwa polega na realizacji pracy ukierunkowanej na zapewnienie opieki pielęgniarskiej klientom, z których każda może być indywidualna, rodzina, a nawet cała społeczność.Kliniczne, praktyczne szkolenie odbywa się podczas fazy programu pielęgniarskiego.

Chociaż matematyka jest uwzględniona w wymaganych kursach pielęgniarskich, poziom zajęć jest na ogół szczególnie zaawansowany.Podczas gdy większość programów pielęgniarskich oczekuje, że uczniowie ukończyli zajęcia poprzez statystyki wprowadzające, większość skupienia się na matematyce pielęgniarskiej.W odniesieniu do matematyki pielęgniarskiej pielęgniarki studenckie są zwykle zobowiązane do opanowania obliczeń dawkowania narkotyków bez użycia kalkulatora do 100% dokładności, ponieważ w tym obszarze nie ma miejsca na błędy.Kalkulatory mogą być stosowane, ale wszystkie pielęgniarki muszą wiedzieć, jak wykonać obliczenia leków ręcznie, ponieważ urządzenia nie zawsze są dostępne w warunkach opieki zdrowotnej.

Nauk społeczne są szczególnie korzystne, ponieważ większość podejść pielęgniarskich obejmuje aspekty psychospołeczne.Psychologia bada zachowanie jednostek, podczas gdy psychologia rozwojowa koncentruje się na ludzkich zachowaniach w różnych punktach życia od urodzenia do śmierci.Podkreślając interakcje grupowe i sposoby, w jakie ludzie organizują się na zajęcia, kursy socjologii zapewniają całe społeczeństwo.Wprowadzenie do socjologii, małżeństwa i rodziny, a także problemy społeczne są przykładami tytułów wymaganych kursów pielęgniarskich w tej dziedzinie.

Kursy naukowe przed pokładem stanowi solidne podstawy do dalszej wiedzy i zrozumienia w zakresie zarządzania opieką pielęgniarską, szczególnie związaną z opieką pielęgniarską, szczególnie związaną zAnatomia i fizjologia, chemia i patofizjologia.Skoncentrowane na badaniu struktury i funkcjonowania ciała ludzkiego anatomia i fizjologia są wypełnione osobno lub jako jednostka łączna przez rok studiów.Pewna wcześniejsza wiedza na temat chemii zakłada się na taki kurs, w którym badane są elementy materii, w tym związki nieorganiczne i organiczne.Uczenie się o wspólnych schorzeniach i o tym, jak każdy wpływa na ludzką strukturę i funkcję, jest podejmowane na kursach patofizjologii.

Po zakończeniu nauk przednichawczych uczeń rozpocznie się ukończenie rdzenia pielęgniarskiego.Te wymagane kursy pielęgniarskie koncentrują się w szczególności na roli pielęgniarskiej i wszystkim, co jest niezbędne do skutecznego wykonywania obowiązków pielęgniarki, w tym administracji leków, pielęgniarstwa dorosłych oraz pielęgniarstwa noworodków i dzieci.Studenci programów pielęgniarskich badają planowanie opieki, koncepcje promocji zdrowia i zaspokajanie potrzeb zdrowotnych społeczności.Powiązane teorie pielęgniarskie stosuje się w różnych środowiskach klinicznych, w których pielęgniarkę studentką wykonuje określone działania terapeutyczne, które często są określane jako interwencje pielęgniarskie.