Skip to main content

Co jest zaangażowane w szkolenie w zakresie projektowania przemysłowego?

Większość podstawowych projektantów przemysłowych ma tytuł licencjata na ten temat, a wielu z nich uzyskało szkolenie w zakresie projektowania przemysłowego na poziomie magistra.Dostępne jest również szkolenie w zakresie projektowania przemysłowego, które nie obejmują dyplomu, ale raczej składa się z kursów w temacie.Studenci uczęszczający do college'u często zdobywają szkolenie w zakresie projektowania przemysłowego w świecie rzeczywistym poprzez programy stażowe w różnych organizacjach.Niektóre szkolenia odbywają się w pracy poprzez programy szkoleniowe i uczenie się od innych projektantów przemysłowych w programach mentorskich.

Programy studiów licencjackich są dostępne w wielu instytucjach szkolnictwa wyższego w zakresie projektowania przemysłowego.Stopień ten stanowi podstawę do rozpoczęcia pracy w terenie i obejmuje podejmowanie wielu kursów związanych z projektowaniem przemysłowym.Studenci badają podstawowe techniki projektowania, a także zaawansowane projektowanie, projektowanie tekstyliów i budowanie modeli.Technologia jest głównym elementem szkolenia przemysłowego, ponieważ oprogramowanie komputerowe jest wykorzystywane do tworzenia modeli różnych produktów przed ich budowaniem.Portfolio pracy jest wymagane przez studentów, a staż jest ogólnie wykonywany w celu zapewnienia szkolenia i doświadczenia w miejscu pracy.

stopień magistra projektowania przemysłowego, często częścią działu sztuk instytucji, zagłębia się głębiej w temat tegoprojekt.Uczniowie biorą udział w zaawansowanych technikach projektowania, które obejmują trójwymiarowe modelowanie, rysunek przemysłowy i materiały.Staż jest zwykle częścią programu nauczania, ponieważ zapewnia studentom dodatkowe doświadczenie w tej dziedzinie.Kulminacja szkolenia Masters Industrial Design obejmuje projekt pracy dyplomowej, który pokazuje pracę, którą uczeń ukończył podczas swojego pobytu w szkole.

Kursy są dostępne dla osób, które nie chcą uzyskać dyplomu w zakresie projektowania przemysłowegoi są często dostosowane do osób pracujących w terenie, aby zapewnić dodatkowe szkolenie na określony temat.Należą do nich takie przedmioty, jak określone programy, zaawansowane techniki renderowania i projektowanie części.Pracodawca może wymagać, aby jego pracownicy wzięli tego rodzaju kursy ustawiczne, aby pozostać na bieżąco w tej dziedzinie.

Szkolenie w zakresie projektowania przemysłowego jest często oferowane w pracy, gdy dana osoba jest zatrudniona na stanowisko.Może to przybierać formę zajęć lub praktycznego szkolenia pracujących nad produktami, które tworzy organizacja.Pomocne dla osoby pracującej w projektowaniu przemysłowym znalezienie mentora, z którym może porozmawiać o różnych kwestiach związanych z sukcesem w tej dziedzinie i lepszym wykonywaniem pracy.