Skip to main content

Jaka jest rada akredytacji szkolnictwa wyższego?

Uczniowie decydują się na akredytowane instytucje szkolnictwa wyższego z wielu powodów i mdash;Rządy federalne udzielają tylko pożyczek i finansowania uczniom w akredytowanych szkołach, egzaminy licencyjne są dostępne tylko dla studentów, którzy uczęszczali na akredytowane uniwersytety, a przyszli pracodawcy badają studentów alma mater.Rada akredytacji szkolnictwa wyższego (ChEA) jest organizacją z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.Chea składa się z ponad 3000 instytucji szkolnictwa wyższego, które starają się zapewnić uczniom wysokiej jakości edukację.

Akredytacja Rada ds. Szkolnictwa Wyższego została założona jako organizacja, która jest dziś w 1996 r. Założenie Chea oznaczało połączenie kilku regionalnych i krajowych agencji akredytacyjnych pozarządowych dla instytucji szkolnictwa wyższego.Organizacja istnieje, aby zapewnić jakość wśród programów edukacji policealnej i zapobiegać zmianom w strukturze edukacji policealnej w Ameryce, uznaje ją za nieuzasadnioną lub niesprawiedliwą.

Szkoła akredytowana przez Chea to ta, która została przejrzana przez organizację i uznana za spełniają swoje standardy jakości.Proces akredytacji ChEA jest wieloetapową procedurą.Akredytowane uniwersytety mają ocenę swoich pracowników, programu nauczania i roślin fizycznych przez organizację.Po uzyskaniu akredytacji Chea szkoła jest monitorowana przez okres od pięciu do dziesięciu lat, aby zapewnić utrzymanie jakości i standardów.

Korzyści z akredytacji ChEA są liczne.Rada akredytacji szkolnictwa wyższego jest dobrowolną organizacją akredytacyjną;Udział nie jest wymagany.Wybierając radę akredytacji szkolnictwa wyższego, szkoły wykazują odpowiedzialność przed rządem publicznym i federalnym.Ponieważ wszystkie szkoły z akredytacją Chea spełniają te same standardy, uczniowie uczęszczający na te organizacje znają jakość edukacji, którą zdecydują się zaakceptować mdash;Jest to zarówno narzędzie marketingowe, jak etykieta.

Oprócz tego jest wiele innych rodzajów akredytacji podanej przez Radę w zakresie akredytacji szkolnictwa wyższego.Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych (USDE) akredytuje również uniwersytety i uczelnie;Obie organizacje działają w Stanach Zjednoczonych.Typy akredytacji nie wykluczają się wzajemnie.Szkoła może jednocześnie pomieścić akredytację USDE, jak i Chea.Szkoły mogą również przechowywać akredytację innych organizacji;Na przykład szkoły z programem medycznym weterynaryjnym mogą również mieć akredytację od American Veterinary Medical Association.

Szkoły akredytowane Chea są okresowo ponownie zbadane, zwykle co trzy do 10 lat.Jeśli szkoła nie spełnia tych samych standardów określonych przez Radę ds. Akredytacji Szkolnictwa Wyższego, może stracić swój status akredytowanej szkoły.Utrata akredytacji nie wyklucza instytucji ponownego ubiegania się w późniejszym terminie.Szkoła może być akredytowana i nieakredytowana w różnych punktach swojej historii.