Skip to main content

Co to są notatki główne?

Notatki główne to dokumenty komercyjne, które służą jako krótkoterminowe instrumenty długu wydawane przez duże korporacje, które są uważane za stabilne i godne kredytu.Banki są często odbiorcami tych instrumentów.Ze względu na wysoką jakość notatek głównych menedżerowie pieniędzy często uważają je za idealną, gdy istnieje potrzeba dostosowania całkowitej wartości w górę lub w dół, przy jednoczesnym zarabianiu w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Domywane w banknotach głównych zwykle generują płatności odsetkowe, które są zgodne z oferowaną stawką London Interbank lub LIBOR.Stawka ta jest standardową stopą referencyjną stosowaną w Wielkiej Brytanii i wielu innych narodach jako standard dla stóp procentowych naliczanych między różnymi instytucjami pożyczkowymi.W niektórych przypadkach podmiot, który wydawał notatki główne, może wykorzystać inny rodzaj indeksu jako standard określania ilości odsetek z powodu posiadacza banknotów.Gdy notatki są udostępniane potencjalnym nabywcom, emitent zwykle identyfikuje indeks wykorzystywany do ustalenia obliczania płatności odsetkowych.

Ogólnie rzecz biorąc, notatki główne to instrumenty dłużne, które obejmują ogromne kwoty pieniędzy.Na przykład banknoty główne oferowane przez Federal Farm Credit Bank w Stanach Zjednoczonych mają minimalną wartość nominalną, która wynosi nie mniej niż 25 milionów dolarów dolarów (USD).Podobne instytucje na całym świecie zauważa, które są mniej więcej w tym samym zakresie.Ponieważ instrumenty dłużne są zwykle ustrukturyzowane jako inwestycja krótkoterminowa, w ciągu roku można zrealizować znaczny zwrot.Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli obowiązujące obowiązujące stopy procentowe są szczególnie korzystne dla podmiotu posiadającego banknoty.

Menedżerowie pieniędzy często są otwarci na mistrzowskie notatki z kilku powodów.Jedną z powszechnych korzyści, które menedżerowie kojarzą się z tego rodzaju inwestycjami, jest łatwiejsze kontrolowanie działalności zakupowej i sprzedaży instrumentów rynku pieniężnego związanych z notatkami.Kierownik pieniędzy może zdecydować się na ograniczenie tego, w jaki sposób instrumenty te są kupowane lub sprzedawane, korzyść, która pomaga menedżerowi w ochronie jego interesów z większą wydajnością.Kolejną zaletą, którą wielu menedżerów uważa za ich zdolność do codziennego dostosowywania całkowitej wartości inwestycji.Dostosowanie to może obejmować wzrost lub spadek, w zależności od tego, które działanie jest bardziej prawdopodobne, aby uzyskać pożądany efekt.