Skip to main content

Co determinuje cenę akcji?

Istnieje kilka czynników, które wpływają na cenę akcji, w zależności od tego, czy ktoś mówi o wycenie w momencie pierwszej oferty publicznej lub bieżących wahań cen na rynku wtórnym.Ceny akcji zależą od wartości spółki, obecnych warunków ekonomicznych i gotowości inwestorów do zapłaty.Ponieważ wiele osób, które podążają za rynkiem, jest świadomych, ceny akcji mogą być niezwykle niestabilne.

Przy pierwszej ofercie publicznej firma decyduje się na rozpoczęcie sprzedaży akcji w sobie członków społeczeństwa.Szczegółowa analiza jest przeprowadzana w celu ustalenia kapitalizacji rynku firmy, ile wart jest firma.Jest to podzielone przez liczbę akcji, które będą oferowane w celu ustalenia ceny za każdą akcję.Zwykle ubezpieczyciel kupuje akcje, a następnie sprzedaje je na otwartym rynku.Niemal natychmiast popyt inwestorów zaczyna odgrywać rolę w cenie akcji.to wiele rzeczy, które mogą wejść w grę, jeśli chodzi o akcje cenowe.Jedna to fortuna firmy.Firmy, które zarabiają pieniądze, deklarują zyski z rekordów i oferują dywidendy w zakresie swoich akcji, będą miały akcje o wyższej wartości.Jeśli firma pojawia się w kłopotach, jak to może być, gdy produkty muszą zostać wyciągnięte z rynku, a gdy zysk spadnie, cena akcji spadnie.

Dostawa i popyt są również ważne.Jeśli popyt jest wysoki, a wiele osób chce kupić akcje, cena akcji będzie wyższa, ponieważ sprzedawcy mogą sobie pozwolić na wybuch.Z drugiej strony, gdy istnieje nadwyżka podaży, cena akcji ma tendencję do spadku, ponieważ kupujący mogą wybierać i wybrać z najniższych oferowanych cen.Niektóre spółki próbują kontrolować podaż i popyt, przywołując akcje w celu zmniejszenia kwoty pływających na rynku, utrzymując w ten sposób ograniczoną ilość dostaw i promując wyższą cenę akcji.

Fluktuacje akcji mogą również wystąpić w odpowiedzi na ogólne trendy gospodarcze lub branżowe.Gdy gospodarka jest przygnębiona, ceny akcji spadają.Podobnie firmy z branż, które się zmagają, często będą miały niższe wartości zapasów.Inwestorzy patrzą na wiele różnych czynników przy ustalaniu, ile chcą zapłacić za akcje, a ostatecznie ceny akcji zależą od tego, ile inwestorów uważa, że dane akcje są warte.