Skip to main content

Co to jest linia kredytowa kapitału obrotowego?

Linia kredytowa kapitału obrotowego to narzędzie finansowe, które pozwala firmie łatwe pożyczenie pieniędzy za codzienne koszty operacyjne, kiedy i w razie potrzeby.Firma z tego rodzaju opcją kredytową przypisuje się określony limit i może pożyczyć do tej kwoty w danym momencie.Warunki spłaty są zwykle bardziej liberalne niż w przypadku pożyczek biznesowych i zapewniają spółce dłużnikowi większą kontrolę w zarządzaniu rozliczaniem wszelkich zaległości.Firmy prawdopodobnie wykorzystają linię kredytową kapitału obrotowego jako sposób na pokrycie podstawowych wydatków w krótkim okresie, spłacając saldo w miarę otrzymania dochodu z różnych źródeł.

Istnieje kilka zalet linii kredytowej kapitału obrotowego, które odróżniają go od innych opcji finansowania.W przeciwieństwie do pożyczki, w której odsetki są oceniane natychmiast od całego salda, firma z linią kredytową płaci odsetki od bieżącego salda w dniu okresu rozliczeniowego, w którym stosowane są odsetki.Oznacza to, że firma mogłaby korzystać z linii kredytowej następnego dnia, wykorzystać te fundusze do zarządzania obecnie rachunkami, a następnie spłacić tę kwotę przed obliczaniem odsetek na następny okres rozliczeń.Korzystając z tej strategii, firma może w kółko ponownie używać linii kredytowej, nie ponosząc wielu opłat za odsetki.

Kiedy istnieje potrzeba, firmy mogą również rozciągnąć spłatę tego znakomitego salda przez kilka miesięcy, a być może nawet przez lata.Chociaż minimalna płatność jest należna każdego okresu rozliczeniowego, firma może określić kwotę powyżej tego minimum, która będzie płacona co miesiąc, skutecznie skracając czas potrzebny na emeryturę.Tymczasem każda płatność uwalnia część linii kredytowej, zapewniając firmie co najmniej jakąś kopię zapasową finansową, jeśli obecnie nie ma wystarczającej ilości gotówki, aby zaspokoić obecnie odpowiedni obowiązek.

Podobnie jak w przypadku wszystkich narzędzi finansowych, ważne jest odpowiedzialne wykorzystanie linii kapitału obrotowego.W ten sposób pomaga poprawić pozycję kredytową firmy, a także może utorować drogę okresowe podwyżki całkowitego limitu kredytowego.Pożyczkodawcy zazwyczaj od czasu do czasu dokonują przeglądu konta linii kredytowej, a także oceniają obecne okoliczności finansowe dłużnika.Dopóki firma pozostaje stosunkowo stabilna finansowo, nie przekroczy linii kredytowej i od czasu do czasu spłaca saldo, istnieje duża szansa, że pożyczkodawca przynajmniej zapewni bieżący limit kredytowy.Jeżeli pożyczkodawca znajdzie powód, by martwić się o zdolność firmy do skutecznego zarządzania linią kredytową kapitału obrotowego, limit może zostać zmniejszony lub linia kredytowa całkowicie przerwana.