Skip to main content

Jakie są różne rodzaje zaburzeń przetwarzania?

Zaburzenia przetwarzania to wszelkie zaburzenia, które bezpośrednio wpływają na zdolność mózgu do przetwarzania informacji pochodzących z dowolnego zmysłu.Zaburzenie przetwarzania jest pogrupowane w jedną z czterech kategorii na podstawie tego, który obszar przetwarzania ma problemy: sensoryczne, wizualne, słuchowe i język.Każdy z tych obszarów może prowadzić do różnych niedoborów przetwarzania.

Zaburzenia przetwarzania zmysłowego są jednym z czterech możliwych rodzajów zaburzeń przetwarzania, które może mieć osoba.Zaburzenie przetwarzania sensorycznego występuje, gdy ośrodkowy układ nerwowy nie może prawidłowo przetwarzać informacji pochodzących z zmysłów ciała.Chociaż przetwarzanie sensoryczne obejmuje wszystkie zmysły, widzenie i przetwarzanie słuchowe na ogół nie są uwzględnione, chyba że są one częścią pełnego zaburzenia przetwarzania, które obejmuje wiele obszarów.Gdy określa się zaburzenie przetwarzania wraz z przetwarzaniem sensorycznym, zaburzenie najczęściej wpływa na odczucia skóry, wrażliwość na zmiany temperatury i inne takie ekstremalne wrażliwości.Mózg nie jest w stanie skutecznie filtrować wszystkich informacji.

Wizualne zaburzenia przetwarzania są ściśle ograniczone do przetwarzania wizualnego.Ktoś, kto cierpi na zaburzenie w tej grupie, ma trudności z przetwarzaniem rzeczy, które są widoczne.Cierpliwy może nie być w stanie zidentyfikować liter lub określić różnice w kształtach.On lub ona może również mieć trudności z wyborem tła i na pierwszym planie.Pamięć wizualna, która pamięta najnowsze rzeczy, może również cierpieć z powodu tego zaburzenia.

Inna grupa zaburzeń przetwarzania wpływa na przetwarzanie słuchowe.Ludzie, którzy mają zaburzenie w przetwarzaniu słuchowym, nie przetwarzają prawidłowo informacji zebranych z dźwięku.Odgłosy w tle wtapia się w dźwięki pierwszego planu.Nie można łatwo przypomnieć sobie krótkoterminowych informacji o dźwięku, takich jak listy lub wskazówki, które zostały wypowiedziane.Niektóre osoby mają trudności z rozróżnieniem podobnych dźwięków, zwłaszcza słów.

Zaburzenia przetwarzania języka często występują w połączeniu z zaburzeniami słuchowymi.W rzeczywistości objawy tego rodzaju zaburzeń przetwarzania są podobne lub spowodowane przez osoby doświadczone w przypadku problematycznego przetwarzania słuchowego.Komunikowanie się poprzez mowę jest trudne, zwłaszcza jeśli informacje słuchowe nie są prawidłowo przetwarzane.Osoba może zatrzymać się w środku słów lub użyć niewłaściwych słów.Częste są również jąkanie i powtarzanie dźwięku.

Leczenie zaburzeń przetwarzania zależy od dotkniętego obszaru.Chociaż niektórych rodzajów problemów z przetwarzaniem nie można całkowicie wyleczyć, istnieją zabiegi, które pomogą zmniejszyć problemy.Na przykład audiolodzy mogą pomóc w trudnościach w słuchaniu, a mowy terapeuci mogą pracować z problemami językowymi.Różni specjaliści są w stanie zwiększyć funkcję i pomóc poprawić jakość życia cierpiącego.