Skip to main content

Jakie są najczęstsze objawy dysforii?

U dzieci objawy dysphorii mogą obejmować intensywne zajęcie ubieraniem się jak dziecko przeciwne płciowe, skłonność do zabawy z zabawkami społecznymi uważanymi za płeć przeciwną oraz silne przekonanie, że w końcu dorastanie jest dorosłympłeć odmienna.Dzieci z dysforią płci często pragną się poradzić w nazwie, które jest stereotypowo przypisane ludziom płci przeciwnej i często wyrażają niechęć do własnych narządów płciowych, jednocześnie wyrażając chęć uprawiania narządów płci przeciwnej.U dorosłych mogą istnieć podobne objawy dysporii i, chociaż operacja ponownego uzgadniania płci jest często poszukiwana przez osoby zmagające się z tego rodzaju zaburzeniem tożsamości płciowej, lekarze niechętnie wykonują taką procedurę na osobach, które nie wykazały oznak dysporii przez co najmniej dwie kolejne kolejnelata.Dysforia jest często leczona interwencją psychologiczną, a objawy wczesnego dzieciństwa niekoniecznie są wskaźnikiem orientacji seksualnej danej osoby w późniejszym życiu.

Silna potrzeba identyfikowania się z imionami, stylami stroju, zabawkami i zajęciami, które są społecznie przypisane członkom członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków członków.Płeć przeciwna to niektóre z charakterystycznych objawów dysphorii.Osoby, które wykazują te objawy, nie tylko wyrażają chęć zidentyfikowania się jako członek płci przeciwnej, ale także doświadczają ekstremalnego stresu w wyniku narodzin w tym, co uważają za niewłaściwą płeć.Często objawy te są wystawiane w bardzo młodym wieku, gdy dziecko nie jest w stanie odpowiednio zrozumieć ani wyrażać jej dyskomfortu z ciele.

Wśród pierwszych kroków w leczeniu objawów dysporii jest poszukiwanie pomocy psychologicznej i wsparcia, aby pomóc w pomocy w celu pomocy w celu pomocy w celu pomocy w celu pomocy psychologicznej i wsparcia.osoba rozumie jej lub jego stan.Przeprowadzane są również testy medyczne w celu ustalenia, czy nierównowaga hormonalna może przyczynić się do tych uczuć.W wielu przypadkach tylko wtedy, gdy nie ma fizycznej przyczyny objawów, zdiagnozowano osobę jako posiadającą prawdziwe objawy dysforii.

Podczas gdy objawy dysforii są często przenoszone z dzieciństwa do dorosłości, nie zawsze tak jest.Objawy dysphorii niekoniecznie są predyktorem preferencji seksualnych danej osoby w późniejszym życiu.Niektóre dzieci, które wykazują wczesne objawy dysphorii, nie doświadczają objawów w wieku dorosłym i, chociaż badania pokazują, że wiele osób jest dorosłymi homoseksualnymi, wiele osób z objawami w dzieciństwie dorasta jako dorośli heteroseksualni.Wielu z dysphorią ostatecznie wybiera również operację ponownego uzgadniania płci, ale nie wszyscy tak.