Skip to main content

Co to jest ekologia przemysłowa?

Ekologia przemysłowa jest dość nową dyscypliną w świecie naukowym.Koncentruje się na środowisku, technologii i gospodarce oraz o tym, jak te trzy obszary odnoszą się ze sobą.Niestety, większość badań, które wchodzą w ekologię przemysłową, koncentruje się na politykach środowiskowych, produktach biodegradowalnych, przedłużeniu cyklu życia produktów, zarządzaniu środowiskiem i ogólnym, czyniąc świat bezpieczniejszym i bardziej ekologicznym miejscem.

Zaczęła pojawiać się ekologia przemysłowaGdy ludzie zdali sobie sprawę, że świat przemysłowy ma wpływ na środowisko.Ta dziedzina została stworzona, aby zapewnić, że wpływ uprzemysłowionego świata na środowisko nie byłby negatywny, ale raczej pozytywny.Ma na celu odkrycie, w jaki sposób uprzemysłowiony świat może żyć w jedności ze środowiskiem.Badania ekologii przemysłowej przepływ zasobów - materiałów, energii, wody i produktów.W terenie badań, w jaki sposób te zasoby przepływają przez świat i jak ten przepływ jest ustrukturyzowany.

Od 1989 r. „Scientific American Magazine” opublikował coroczny artykuł na temat ekologii przemysłowej.Artykuł koncentruje się zwykle na tym, jak produkcja wpływa na ekosystem.Każdy artykuł bada, w jaki sposób metody produkcji przemysłowej mogą mieć znacznie mniejszy wpływ na środowisko. W Stanach Zjednoczonych Centrum Ekologii Przemysłowej Yale stało się światowym liderem w tej dziedzinie i starało się opracować programy ekologii przemysłowej w krajach rozwijających się.Kraje, które stają się bardziej miejskie, zaludnione i nowoczesne, korzystają z wykorzystywania ekologii przemysłowej w celu ochrony swojego środowiska.Program Yale przeprowadził badania w miejscach takich jak Indie, Chiny, Karaiby, Azja Południowo -Wschodnia, Afryka Wschodnia.

Jednym z celów ekologii jest globalne ocieplenie.Niektórzy badacze uważają, że globalne ocieplenie jest cykliczne i jest wynikiem naturalnego zdarzenia, które występuje co kilka tysięcy lat.Inni wybitni naukowcy uważają, że globalne ocieplenie jest problemem indukowanym przez człowieka.Ci sami badacze uważają, że zmniejszając Mans Footbrootprint, globalne ocieplenie można zmniejszyć lub odwrócić.

Ekologia przemysłowa odgrywa ogromną rolę w rozwiązywaniu problemu globalnego ocieplenia, ponieważ uwzględnia to, w jaki sposób materiały wpływają na środowisko i jak można wyeliminować odpady i produkty uboczne w sposób, który nie ma tak niszczycielskiego wpływu.Oczywiście bardziej ekologiczne środowisko pomoże przyczynie ekologii, więc technologia jest również integralną częścią tej dziedziny.Ekolodzy przemysłowe wykorzystują zasoby technologiczne do tworzenia środowisk promujących zrównoważony rozwój.Czasami ekologia przemysłowa jest określana jako nauka o zrównoważonym rozwoju.Celem ekologów przemysłowych jest rozwiązanie problemów zrównoważonego rozwoju i stworzenie systemu na świecie, który wykorzystuje naturalne i techniczne narzędzia naukowe, aby być rozwiązaniem pogarszającego się środowiska.