Skip to main content

Jak wysłać faks na telefon komórkowy?

Wysyłanie faksu na telefon komórkowy wymaga dostępu do Internetu przez sam telefon.Wielu biznesmenów, takich jak profesjonaliści nieruchomości, znajduje się w terenie, gdy muszą wysłać pilne faks.Internetowe usługi faksu zapewniają możliwość przekształcenia zdjęcia lub e -maila w dokument, który można faksować.

Telefon komórkowy musi mieć dostęp do Internetu, za pośrednictwem usługi komórkowej lub sieci komputerowej.Niektóre starsze telefony komórkowe mogą fizycznie połączyć się z komputerem poprzez określone okablowanie komunikacyjne, umożliwiając telefonowi dostęp do połączenia internetowego komputerów.Natomiast nowsze telefony komórkowe po prostu używają usługi komórkowej lub sieci WiFi, aby uzyskać dostęp do Internetu.

Jednym z powszechnych scenariuszy, w którym ktoś chciałby wysłać faks na telefon komórkowy, jest otrzymanie dokumentu dołączonego do wiadomości e -mail.Ten dokument można przesłać faksem do jednego lub więcej odbiorców za pomocą subskrypcji usługi faksu internetowego.Usługa faksowania zawiera dedykowany adres e -mail specjalnie dla dokumentów.Załączone dokumenty są po prostu wysyłane e -mailem z telefonu do usługi faksu.Z kolei usługa przekształca wiadomość e -mail w kopię faksu w celu dystrybucji w określonym numerze faksu odnotowanym w e -mailu.

Wiele telefonów komórkowych ma zintegrowane kamery z przednim panelem, umożliwiając użytkownikom robienie zdjęć w dowolnym miejscu.Wysyłanie faksu na telefon komórkowy jest jeszcze łatwiejsze dzięki aplikacji aparatu.Użytkownik po prostu robi zdjęcie niezbędnego faksu i wysyła wiadomość e -mail do usługi faksu internetowego.Podobnie jak w załączonej procedurze faksu dokumentu, zdjęcie jest konwertowane na dokument faksu i drukuje na maszynie faksu pod numerem określonym w e -mailu.

Niektórzy dostawcy mobilnych wysyłają faks na telefon komórkowy znacznie bardziej usprawniony.Aplikacje faksu smartfonów można pobrać na telefon, aby uzyskać natychmiastowe faksowanie.Tekst lub obraz może być faksowany w aplikacji.W rezultacie użytkownik określa tekst lub obraz i wysyła go bezpośrednio do odbiorcy faksu.

Te aplikacje, które pozwalają użytkownikom faksować telefon komórkowy, nadal korzystaj z usługi faksu internetowego;Proces usług jest ukryty w aplikacji.Użytkownicy powinni pamiętać, że konto z usługą faksowania internetowego jest nadal wymagane do poprawnej pracy aplikacji.Po początkowej konfiguracji konta użytkownik może wysłać faks na telefon komórkowy w dowolnym momencie, pod warunkiem, że subskrypcja usługi jest nadal aktywna.