Skip to main content

Vilka är de olika typerna av personlig tillväxt och utveckling?

Personlig tillväxt och utveckling är kärnan i den livslånga vägen för självförbättring.Det finns många olika typer av personlig tillväxt och utveckling, inklusive andliga, affärs-, interpersonella och självbildsmognad.Medan mönstret för tillväxt i alla aspekter av livet varierar mycket från person till person, tillbringar många människor en betydande del av sina liv för att göra personlig tillväxt och utvecklingsmål, uppfylla dem och förbättra deras liv genom visdom som uppnåtts på vägen.

Andlig tillväxt är en djupt personlig resa som avser begreppet livets syfte och förekomsten eller icke-existensen av en andlig närvaro.Vägar för personlig utveckling på en andlig nivå kan inkludera att undersöka världsreligioner och andlighetens historia, delta i en religion eller läsa filosofi och kommentarer från moderna andliga ledare.Vägen för andlig tillväxt kan börja i tidig barndom för vissa människor, medan andra kanske inte börjar fokusera på denna form av utveckling förrän mycket senare i vuxenlivet.För vissa människor är andlighet aldrig ett primärt fokus för deras personliga tillväxt och utveckling.

Alla som letar efter en givande eller lukrativ karriär kan uppleva en process med personlig tillväxt och utveckling i näringslivet.Denna resa kan inkludera praktiska steg, som att få datorkunskaper, utöva fiolen i timmar eller få en medicinsk examen.Informell kunskap och visdom, som att utveckla förmågan att arbeta bra i en grupp eller förbättra organisatoriska färdigheter, kan också vara förvånansvärt viktigt för att uppfylla karriärmålen.När en person flyttar upp karriärstegen kan han eller hon behöva sätta nya mål regelbundet för att säkerställa fortsatt rörlighet.

Interpersonell tillväxt hänvisar till nivån på mognad och framgång som finns i förhållandena som en person har med andra.Exemplen som fastställts av familjära och föräldraförhållanden i barndomen börjar ofta denna resa, eftersom barn får mycket information om den komplexa världen av mänskliga relationer från att titta på sina föräldrar, syskon och andra släktingar interagerar.Några gemensamma mål på detta område inkluderar att ha ett lyckligt äktenskap eller partnerskap, bli en bra förälder eller upprätthålla nära band med vänner och familj.Interpersonell tillväxt och utveckling kan också vara viktig med mer avslappnade relationer, till exempel en lärarförhållande till studenter eller arbetskollegor förening med varandra.

Ett av de mest komplexa områdena för personlig tillväxt och utveckling innebär självbild.Förhållandet en person har med sig själv kan påverka resan i nästan alla andra tillväxtområden;En person med dålig självbild, till exempel, kanske inte kan upprätthålla hälsosamma relationer och för rädd för att vidta nödvändiga karriärsteg för att uppfylla målen.Att skapa en hälsosam och positiv självbild är ofta ett bestående mål för många människor, som kan välja att arbeta med detta mål genom terapi, självhjälp eller andra psykologbaserade strategier.