Skip to main content

Vad gör en psepholog?

En psepholog är en professionell som deltar i studien av val och omröstningsbeteende.Dessa yrkesverksamma kan studera val på olika sätt.En psefolog kan delta i att analysera befintliga valresultat eller försöka förutsäga de kommande resultaten av en valprocess.Dessa skickliga individer hjälper samhällen att känna till alla komplexa uppgifter som är involverade i ett nationellt eller regionalt val.

I allmänhet är en psepholog en teknisk och formell term för en kategori mediearbetare som ger information om val i ett visst land.Psefologer kan analysera prover av en väljare och förbereda material för att visa allmänheten hur urvalet representerar gemensamt åsikt i ett val.Dessa individer kan vara frilansare eller anställda i antingen ett medieföretag eller en politisk kampanj, även om de kanske arbetar i något olika roller som privata kampanjarbetare.

Att arbeta som en psepholog kan involvera många separata aspekter av valprocessen.Dessa yrkesverksamma kan till exempel undersöka olika valmässiga jurisdiktioner för att analysera ett kollektivt resultat, eller identifiera problem med en felmarginal i omröstningen, till exempel tillgång till en omröstning eller problem med transport.Dessa individer kan också vara engagerade i att aktivt skapa omröstningar eller frågeformulär för en väljare.

Tillsammans med att göra kritisk valforskning kan psefologen vara involverad i att göra råa valdata till en polerad slutprodukt.Detta inkluderar att arbeta med aspekter av de stora visuella kartorna som ofta används för att visa moderna valresultat.Detta är bara ett av de format som psefologer kan arbeta med för att presentera data för allmänheten eller för mer smala publik på ett tydligt sätt.Andra inkluderar detaljerade bilder för tidningar eller tidskrifter eller andra speciella gränssnitt för digitala medier.

I en roll som analytiker av valdata bör psefologen ha ett gott grepp om vad som utgör röstinflytande i en given nation eller region.Till exempel kommer psefologer ofta att studera frågor om släktskap och stamlojaliteter i delar av världen där dessa faktorer påverkar till exempel röstbeteende.I några av de mer etablerade demokratierna, där valet har varit normen för en längre tidsram, kan psefologer fördjupa teknikens effekt på röstbeteende eller analysera hur media ramar in ett val.Med tanke på "swing" -områden i en väljare är en annan vanlig uppgift för Psefologen.