Skip to main content

Vad är en avfasningsutrustning?

En avfasningsutrustning är en växel som är utformad för att ansluta till en växel monterad på en axel som kan placeras i valfritt antal vinklar.Klassiskt används avfasningsväxlar i 90 graders vinklar mot varandra, även om andra typer av vinklar också kan användas.Detta är i kontrast till andra typer av växlar, som i allmänhet måste användas antingen parallellt med varandra, eller i rät vinkel, i vissa specialiserade fall.Felväxlar används i ett antal applikationer, inklusive en bilens differentiella växel.

Som termen "avfasning" skulle föreslå, är ansiktet på en avfasningsutrustning vinklad.Vanligtvis är en avfasningsutrustning konisk i form, med tänderna som rinner längs konens sida, och sidans vinkel kan varieras, beroende på applikationen för växeln.Den avfasade designen tillåter växeln att intermesh med en annan avfasningsutrustning i flera olika vinklar, beroende på hur den har bearbetats.

I en rak avfasningsutrustning är tänderna raka, kör vertikalt längs konen.Problemet med raka tandväxlar är att all påverkan kommer ner på en enda tand, vilket gör växeln ganska grov och leder till flisning längs tänderna på växeln över tid.Av denna anledning föredrar vissa människor spiralväxlar, där tänderna är inställda i en vinkel, vilket gör att trycket kan distribueras så att växlarna nätar jämnt och smidigt.Spiralfasväxlar är lätt tillgängliga för en rad uppgifter.

Hypoidfasväxlar är specialiserade avfasningsväxlar med axlar som inte korsar varandra.Dessa växlar använder en stor ringväxel med en mindre meshing -växel, och de används i applikationer som bilskillnader, där det kan vara nödvändigt för växlar att vända i olika hastigheter i vissa situationer.Hypoidväxlar kräver anpassade smörjmedel, eftersom de ofta utsätts för en betydande mängd belastning.

Ett exempel på en avfasningsutrustning finns i arbetet med många garageportar.De växlar som används för att vända dörren är ofta inställda i rät vinkel mot varandra, vilket kan ses vid noggrann undersökning.Felväxlar används också i andra typer av dörrar och grindar, till exempel slurgrindar för dammar som ofta drivs av en användarmanipulation av en skruv som gör en fas växel för att öppna eller stänga grinden.