Skip to main content

Ano ang isang multiplier ng pananalapi?

Ang multiplier ng pananalapi ay isang pagsukat ng epekto na ang isang pautang ng mga pondo mula sa isang pederal na pamahalaan ay nasa sistema ng pagbabangko.Ang bawat bangko ay dapat na panatilihin ang isang tiyak na halaga ng mga pautang na pondo na inilalaan ngunit maaaring pagkatapos ay pautang ang natitira sa ibang mga customer.Ang mga pondong iyon pagkatapos ay magtatapos sa iba pang mga bangko hanggang sa wakas ay ganap silang ginugol.Sa gayon ang multiplier ng pananalapi ay nagpapakita kung paano ang isang pederal na pautang ay talagang nagkakahalaga ng maraming beses ang paunang timbang nito sa sistema ng pagbabangko.

Ang isang paraan na ang isang nagpupumilit na ekonomiya ay maaaring mapasigla ay sa pamamagitan ng isang pagbubuhos ng mga pondo mula sa pamahalaang pederal.Ang mga pondong ito ay karaniwang nabuo ng pederal na pamahalaan na bumili ng mga bono mula sa mga bangko at kanilang mga customer, na mahalagang lumilikha ng bagong pera para sa ekonomiya.Bagaman ang ilan sa pera na iyon ay dapat manatili sa reserba sa pamamagitan ng batas, ang natitira ay kumakalat sa buong ekonomiya at aktwal na nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa paunang halaga ng mukha nito.Gaano kalaki ang mga pondong iyon ay nakasalalay sa multiplier ng pananalapi.

Marahil ang pinakamadaling paraan upang makalkula ang multiplier ng pananalapi ay ang pagkuha ng ligal na kinakailangang ratio ng reserba at hatiin ito sa isa.Halimbawa, kung hinihiling ng gobyerno ang mga bangko na panatilihin ang 10 porsyento ng mga pautang na pondo na inilalaAng gobyerno ay pinarami ng 10 at talagang nagkakahalaga ng $ 100,000 USD sa ekonomiya.out sa iba pang mga customer.Kapag ang isang customer ay kumuha ng isang bahagi ng pera mula sa bangko, maaari niyang ideposito ito sa ibang bangko.Ang pangalawang bangko na ito ay mayroong 90 porsyento ng mga pondong magagamit upang mautang sa ibang mga customer.Sa madaling salita, ang 10 porsyento na dapat na nakalaan ay ibinahagi sa pagitan ng lahat ng mga bangko.Maraming mga bangko ang tumutukoy sa kanilang sariling ratio ng reserba na mas mataas kaysa sa minimum na itinakda ng pederal na batas.Gamit ang ratio na ito, maaaring makalkula ng bangko ang sarili nitong multiplier.Ang halagang ito ay pinarami ng dami ng labis na reserba na ang isang bangko ay kailangang makabuo ng maximum na halaga na maaaring mangutang ng bangko.