Skip to main content

Ano ang seguro sa bisikleta?

Ang seguro sa bisikleta ay maaaring sumangguni sa ilang mga uri ng mga patakaran sa seguro na magsasakop ng isang bisikleta o isang rider ng bisikleta.Ang mga taong nagbibisikleta ng mga bisikleta ay maaaring bumili ng seguro sa bisikleta upang masakop ang mga ito kung dapat silang kasangkot sa isang aksidente sa panahon ng karera;Ang iba pang mga rider ay maaaring bumili ng isang patakaran sa seguro sa bisikleta upang maprotektahan laban sa pinsala o pagnanakaw ng bisikleta, habang ang iba ay maaari pa ring pumili ng seguro na sumasaklaw sa pananagutan ay dapat na ang bisikleta ay maging sanhi ng isang aksidente na nasugatan ang ibang tao o puminsala sa isang tao na may pag -aari.Ang isa pang uri ng seguro na umaangkop sa kategoryang ito ay ang seguro ng mga organisador, na nangangahulugang para sa mga tagapag -ayos ng lahi o kaganapan na nais protektahan ang kanilang sarili ay dapat na mangyari ang isang problema sa kanilang kaganapan.

Ang seguro sa bisikleta na sumasaklaw sa pananagutan ay maaaring madaling gamitin sa maraming mga sitwasyon.Ang isang karaniwang sitwasyon ay nangyayari kapag ang isang motorista ay nakikipag -ugnay sa isang siklista at pinsala o ganap na sinisira ang bisikleta.Sakop ng patakaran sa seguro sa bisikleta ang gastos ng bisikleta.Habang maraming mga bisikleta ang hindi masyadong mahal, ang ilan ay maaaring gastos ng isang makabuluhang halaga ng pera, kung minsan kahit na higit pa sa gastos ng isang kotse.Ang seguro na ito ay makakatulong lalo na kung ang motorista na tumama sa siklista ay hindi nakasiguro at hindi maaaring masakop ang gastos ng nasira o nawasak na bisikleta.

Maaaring kailanganin ang seguro sa karera ng mga racers bago sila makilahok sa isang kaganapan sa karera.Maraming mga organisasyon ng lahi ang nag-aalok ng isang araw na saklaw ng seguro para sa isang maliit na bayad na sumasaklaw sa rider kung sakaling may malubhang aksidente sa panahon ng karera.Ang mga patakarang ito ay maaaring magkakaiba mula sa lahi hanggang sa lahi, at malamang na sila ay napaka-hubad na mga patakaran sa buto.Ang isang tao na regular na karera ay maaaring nais na bumili ng isang mas makabuluhang patakaran sa seguro sa bisikleta na maprotektahan laban sa mas matinding pinsala kung ang kanyang regular na seguro sa kalusugan ay hindi pa nagagawa..Ang nasabing seguro ay maaaring makatulong na masakop ang mga gastos sa pagkakaroon ng mga medikal na tauhan, at protektahan laban sa mga demanda kung sakaling may pagtatalo, aksidente, o iba pang hindi planadong kaganapan.Ang patakaran ng seguro ay maaari ring makatulong na masakop ang pananagutan para sa pinsala sa mga gusali, parke, ilang, at iba pa.Ang nasabing seguro ay maglilimita sa mga pananagutan ng mga organisador;Halimbawa, kung ang isang rider ay nasaktan sa kurso at ang sanhi ng pinsala ay hindi nauugnay sa tagapag -ayos o sa kaganapan, ang nasugatan na tao ay hindi maaaring mag -demanda ng tagapag -ayos para sa mga pinsala o pinsala.