Skip to main content

Ano ang iba't ibang uri ng mga serbisyo ng prenatal?

Mayroong iba't ibang mga serbisyo ng prenatal na magagamit para sa mga umaasa na ina at kanilang mga kasosyo.Kung ang mga serbisyo ay ibinibigay ng mga tagapagbigay ng seguro sa kalusugan, lokal na ospital, o klinika ng prenatal, ang mga magulang na umaasa ay karaniwang makakahanap ng mga kurso na maghanda sa kanila para sa panganganak at pag -aalaga sa isang bagong panganak.Gayundin, ang mga magulang na may mga espesyal na pangyayari ay karaniwang makakahanap ng mga serbisyo ng prenatal upang makatulong sa mga pagbubuntis na may mataas na peligro, nag-iisang magulang, at pagtigil sa paninigarilyo, bukod sa iba pang mga isyu.

Maraming mga serbisyo ang magagamit sa isang lokal na klinika ng prenatal.Ang ilang mga klinika ay na -sponsor ng mga lokal na kawanggawa at organisasyon, at nag -aalok ng mga serbisyo sa isang mababang gastos sa mga karapat -dapat na pasyente.Ang ilan sa mga serbisyong ito ay kinabibilangan ng mga pagsubok sa pagbubuntis at pangunahing pangangalaga sa prenatal, na maaaring magsama ng mga pagsusuri at pagsubok.Ang panandaliang pagpapayo para sa mga nangangailangan ay ibinibigay din sa maraming kaso.

Ang ilan sa mga serbisyo ng prenatal na magagamit sa lahat ng kababaihan ay may kasamang mga klase sa panganganak.Maaaring kabilang dito ang pagtuturo para sa natural na panganganak.Ang isang sinanay na propesyonal ay magbibigay ng impormasyon at pagtuturo, pati na rin ang nag-aalok ng pagpapayo, sa parehong mga magulang-to-be, at sagutin ang anumang mga katanungan.

Ang isang klase ng birthing ay maaaring isagawa ng isang kabanata ng isang lokal na ospital o itinuro ng isang pribadong tagapagturo.Ang ina na ina ay tuturuan ang proseso ng kapanganakan.Tatalakayin ang mga paraan upang makitungo sa sakit ng paggawa.Ang kasosyo sa mga kababaihan ay madalas na hinihikayat na lumahok at ipinakita kung paano siya makakatulong sa kanyang kakulangan sa ginhawa.Dito, ang ina na ina ay makakatanggap ng pagpapayo at payo sa kung anong mahahalagang bitamina at nutrisyon ang kinakailangan upang matiyak ang pinakamainam na kalusugan para sa kanyang sarili at para sa kanyang hindi pa isinisilang anak.

Ang iba pang mga serbisyo ng prenatal ay may kasamang mga lektura at klase sa pangangalaga sa bagong panganak.Maaaring kasangkot ito sa gabay sa kung ano ang aasahan sa mga unang ilang buwan ng isang bagong panganak na buhay at pangunahing pangangalaga sa sanggol.Ang klase na ito ay maaari ring isama ang edukasyon sa pagpapasuso, na tinatalakay ang mga pagtuturo at benepisyo.Ang magagamit din sa mga serbisyo para sa pangangalaga ng prenatal ay mga espesyal na kurso para sa pagtigil sa paninigarilyo.Tulad ng paninigarilyo ay maaaring makapinsala sa kalusugan ng ina at hindi pa isinisilang anak, maaaring siya ay inaalok ng gabay sa pagtigil sa kanyang ugali.Ito ay karaniwang nagaganap sa isang setting ng pangkat kung saan ang suporta ay kapaki -pakinabang.

Ang pagpapayo para sa mga walang asawa na ina ay isa pang uri ng serbisyo ng prenatal.Maaaring kabilang dito ang pagpapayo para sa mga nagmumuni -muni ng paglalagay ng kanilang mga anak para sa pag -aampon.Ang isang inaasahan na ina ay ipapakita ng iba't ibang mga pagpipilian na maaaring isaalang -alang niya.

Ang mga pagbubuntis na may mataas na peligro ay maaaring mangailangan ng mga espesyal na serbisyo ng prenatal.Maaaring kabilang dito ang pagpapayo at pangangalagang medikal.Depende sa diagnosis at sitwasyon, ang isang espesyalista ay maaaring magsagawa ng mga pagsubok at magbigay ng mga kinakailangang pagpipilian sa gamot o paggamot.Ang bawat pag -iingat ay gagawin upang matiyak ang paghahatid ng isang malusog na bagong panganak.