Skip to main content

Ano ang Prilocaine?

Ang Prilocaine ay lokal na anestisya na ginamit upang manhid ng balat at tisyu ng isang tao.Ang gamot na ito ay madalas na magagamit bilang isang cream na topically na inilalapat, ngunit maaari rin itong magamit sa isang injectable form, na dapat palaging pinamamahalaan ng isang espesyal na sinanay na propesyonal.Ang mga epekto nito ay hindi instant, ngunit sa sandaling ang isang tao ay nakakaranas ng nauugnay na pamamanhid na maaaring tumagal ng maraming oras.Sa panahong ito, mahalaga para sa isang tao na sundin ang payo ng kanyang tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan upang maiwasan niya ang pinsala sa sarili.Ang gamot na ito ay itinuturing na isang lokal na pampamanhid sapagkat sa pangkalahatan ay inilalapat ito sa lugar kung saan kinakailangan.Halimbawa, kung ang isang dentista ay gumagamit nito, malamang na mag -iniksyon siya ng gamot sa mga gilagid malapit sa site ng kanyang lugar ng trabaho.

Bilang karagdagan sa injectable form na ito, ang gamot na ito ay magagamit din bilang isang cream.Ang cream ay inilalapat nang topically sa isang tiyak na lugar.Maaaring mangailangan ito ng mas maraming oras upang magkakabisa kaysa sa isang iniksyon, at ang mga epekto nito ay maaaring mas limitado.Sa alinmang kaso, sa sandaling magsimula ang pamamanhid ay maaaring magpatuloy ito ng maraming oras.Maaaring kabilang dito ang pag -iwas sa pagkain, paggamit ng mainit na tubig, o pagkiskis.Ang mga panganib ng mga tila normal na aktibidad na ito ay lumitaw dahil ang pamamanhid ay maaaring payagan ang isang tao na ilantad ang kanyang sarili na makapinsala nang hindi napagtanto ito.Halimbawa, kapag gumagamit ng mainit na tubig ay maaaring masunog niya ang kanyang sarili, o kapag kumakain ay maaaring kumagat ang kanyang dila.

Pinapayuhan ng mga opisyal ng kalusugan na ang gamot na ito ay hindi kailanman gagamitin sa bukas na mga sugat.Kung ginamit nang maayos, ang prilocaine ay karaniwang hindi itinuturing na mapanganib.Karaniwan para sa kakayahan ng isang tao na matukoy ang temperatura na maapektuhan ng gamot na ito, at maaaring mapansin ng indibidwal na ang lugar kung saan ito inilapat ay nagiging pula o namumula.Mayroong ilang mga epekto, sa kabaligtaran, na dapat dalhin sa atensyon ng isang tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan, tulad ng malabo na paningin, kahirapan sa paghinga, at hindi regular na tibok ng puso.

Kung ang isang indibidwal ay may kilalang allergy sa prilocaine, dapat itong tiyakNakipag -usap sa anumang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan na nagbabalak na gamitin ito.Gayunman, may iba pang mga kondisyon na kailangang isiwalat bago magamit ang gamot na ito.Kasama dito ang pagbubuntis, sakit sa puso, at sakit sa bato.Dahil ang prilocaine ay may potensyal na magkaroon ng masamang pakikipag -ugnayan sa iba pang mga gamot, dapat din itong iulat kung ang isang tao ay kumukuha ng mga item tulad ng acetaminophen, quinine, o nitrates.