Skip to main content

Làm thế nào để tôi trở thành một luật sư chấn thương sinh?

Khi một đứa trẻ bị thương vì chăm sóc trước khi sinh hoặc biến chứng không đúng cách trong quá trình sinh nở, cha mẹ có quyền theo đuổi hành động pháp lý.Hầu hết các gia đình sẽ chuyển sang một luật sư chấn thương sinh để giúp đỡ trường hợp của họ.Để trở thành một luật sư chấn thương sinh, cần phải tuân theo các bước cơ bản cần thiết để thực hành luật thương tích cá nhân, bao gồm tốt nghiệp trường luật và vượt qua một kỳ thi chuyên nghiệp.Không cần đào tạo nâng cao để xử lý các yêu cầu bồi thường chấn thương sinh, nhưng nhiều luật sư chấn thương sinh thấy rằng một nền tảng chuyên môn về y học và điều dưỡng là hữu ích.Con đường dẫn đến sự nghiệp là một luật sư chấn thương sinh học bắt đầu với bằng cấp từ một trường đại học được công nhận.Thường không có yêu cầu chương trình giảng dạy đại học cụ thể để nhập học vào trường luật, và sinh viên có thể theo đuổi nhiều chuyên ngành đại học trong khi có bằng cấp của họ.Cạnh tranh để nhập học vào trường luật là cường độ cao, nhưng trung bình cấp cao và hiệu suất mạnh mẽ trong các bài kiểm tra tuyển sinh có thể cải thiện cơ hội chấp nhận.Trường luật thường được hoàn thành trong suốt ba năm.Sinh viên muốn thực hành luật chấn thương sinh sẽ cần hoàn thành các khóa học giáo dục phổ thông trong hai năm đầu tiên học tập.Sau đó, họ có thể tận dụng các khóa học sơ suất y tế được cung cấp thông qua trường học của họ để trở nên quen thuộc hơn với chuyên khoa.Đăng ký thực tập với một công ty luật xử lý các khiếu nại chấn thương sinh sản cũng là một cách tốt để chuẩn bị cho sự nghiệp trong luật chấn thương sinh.Ở nhiều quốc gia, sinh viên tốt nghiệp trường luật phải vượt qua kỳ thi chứng nhận trước khi họ có thể trở thành luật sư chấn thương sinh.Đối với nhiều sinh viên tốt nghiệp trường luật, tìm một vị trí với một công ty luật được thành lập là cách tốt nhất để có được kinh nghiệm.Các luật sư muốn thực hành luật chấn thương sinh có thể có được chuyên môn quan trọng trong lĩnh vực của họ chỉ bằng cách làm việc về các trường hợp chấn thương sinh với các luật sư và chuyên gia y tế khác.Mặc dù thực tế là thương tích khi sinh là một lĩnh vực pháp luật phức tạp, nhưng một nền tảng y tế là không cần thiết để trở thành một luật sư chấn thương sinh.Một số luật sư chấn thương khi sinh được tìm kiếm nhiều nhất có nền tảng là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhưng đào tạo pháp lý tại chỗ có thể có giá trị đối với một luật sư chấn thương sinh.Giáo dục thường xuyên cũng là một ý tưởng tốt cho bất cứ ai muốn trở thành một luật sư chấn thương sinh.Làm quen với thuật ngữ y tế cũng có thể có giá trị khi xử lý các yêu cầu thương tích sinh phức tạp.