Skip to main content

Làm cách nào để chọn các khóa học giáo dục thường xuyên kế toán tốt nhất?

Các khóa học giáo dục thường xuyên kế toán tốt nhất được công nhận, dạy các quy định kế toán hiện hành, áp dụng cụ thể cho loại công việc kế toán của bạn và được trình bày theo định dạng thuận tiện và tiết kiệm chi phí nhất cho bạn.Các yêu cầu cho giáo dục thường xuyên thường bao gồm một số giờ nhất định sẽ được hoàn thành trong một khung thời gian xác định.Những yêu cầu này có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi bạn sống.Các khóa học được cung cấp cũng nên được thiết kế dành riêng cho loại công việc kế toán bạn làm.Ví dụ, các kế toán viên chuyên về kiểm toán có thể cần các khóa học giáo dục thường xuyên kế toán cụ thể liên quan đến trọng tâm công việc đó. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc chọn khóa học là đảm bảo chương trình được công nhận.Kiểm tra với một tổ chức kế toán chuyên nghiệp để xem liệu nó có thể đề xuất các chương trình và trường học được công nhận.Nếu bạn không tự làm chủ, chủ nhân của bạn có thể sẽ có một danh sách các chương trình được đề xuất.Cuối cùng, hãy chắc chắn yêu cầu trường đại học hoặc tổ chức khác cung cấp cho lớp xác minh rằng khóa học được công nhận.Các khóa học thường được tổ chức tại các trường cao đẳng cộng đồng, đại học hoặc trường cao đẳng bốn năm.Các chương trình này hướng đến các chuyên gia, vì vậy nhiều lớp học được cung cấp vào ban đêm hoặc vào cuối tuần.Giống như bất cứ điều gì, có thể mất một số kiểm tra xung quanh để tìm một chương trình giáo dục thường xuyên kế toán phù hợp với định dạng của bạn và cung cấp giá tốt nhất.Bạn cũng có thể tham gia khóa học trực tuyến và hoàn thành tài liệu ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào thuận tiện.Một số chương trình thậm chí có giấy chứng nhận phân loại nhanh và có thể in.Các hình thức khác của các khóa học tự học sử dụng sách giáo khoa, video trực tuyến hoặc webcast.Nếu bạn chọn một chương trình trực tuyến, đặc biệt chú ý để đảm bảo chương trình được công nhận. Ở một số quốc gia, bạn có thể được yêu cầu là một phần của một tổ chức chuyên nghiệp giám sát các yêu cầu giáo dục thường xuyên trong lĩnh vực kế toán.Tổ chức có thể yêu cầu bạn trả phí để thuộc về.Ngoài ra, bạn có thể được yêu cầu chứng minh rằng bạn đã hoàn thành thành công tất cả các yêu cầu giáo dục thường xuyên.

Giáo dục liên tục là bắt buộc cho kế toán vì lĩnh vực này vừa thách thức và có thể trải nghiệm những thay đổi thường xuyên trong thực tiễn phù hợp.Các quy định mới hoặc thay đổi đối với các luật hiện hành có thể dễ dàng thực hiện các hoạt động kế toán hiện hành lỗi thời.Vì lý do này, hãy luôn đảm bảo bạn chọn các khóa học giáo dục thường xuyên được cập nhật nhất có thể.