Skip to main content

Lập trình viên PHP làm gì?

Một lập trình viên PHP phát triển các tập lệnh và thực hiện mã hóa cho các trang web và ứng dụng khác nhau bằng ngôn ngữ tập lệnh PHP.PHP được sử dụng để tạo các ứng dụng web động, dựa vào đầu vào từ người dùng để hiển thị thông tin đúng.Thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL và tập lệnh PHP gửi các lệnh đến cơ sở dữ liệu để truy xuất và hiển thị thông tin phù hợp.Đây là xương sống của nhiều ứng dụng web.

PHP có thể được sử dụng để tự động theo dõi các lượt truy cập vào trang web, để cập nhật màn hình nội dung mới được xuất bản đến một số khu vực của trang web và để kiểm soát màn hình tổng thể của nội dung trên người dùng-By-người dùng cơ sở, bởi vì nó có thể được nhúng trong HTML.PHP là ngôn ngữ kịch bản nguồn mở, có nghĩa là không ai phải trả tiền để có thể sử dụng nó và nó được duy trì bởi một nhóm các lập trình viên tình nguyện.Trình chỉnh sửa văn bản đơn giản sẽ đủ để thực hành mã hóa, mặc dù một máy chủ thử nghiệm trực tiếp có hỗ trợ PHP sẽ được yêu cầu để kiểm tra mã, trừ khi PHP được tải xuống và cài đặt trên máy tính được sử dụng để tạo mã.Lập trình viên, nên có một nền tảng trong HTML trước khi bắt đầu tìm hiểu bất kỳ mã PHP nào, vì hai ngôn ngữ chia sẻ các quy tắc cú pháp.Mặc dù không cần giáo dục chính thức, các khóa học về thiết kế web hoặc phát triển web có khả năng giải quyết ngôn ngữ mã hóa PHP.Học PHP cần có thời gian, sự cống hiến và thực hành bằng ngôn ngữ mã hóa.Có nhiều cuốn sách dành riêng cho chủ đề này, cũng như các hướng dẫn miễn phí và tài nguyên trực tuyến để giúp đỡ.Một lập trình viên PHP nên mong đợi sẽ dành nhiều thời gian để nghiên cứu trang điểm của ngôn ngữ trước khi học cách thực hiện nó. Các lập trình viên PHP có thể tìm việc làm với các công ty phát triển web hoặc họ có thể quyết định làm việc cho mình như một lập trình viên PHP tự do.Các công ty thiết kế và phát triển web thường có các lập trình viên PHP trong đội ngũ nhân viên để giúp đỡ với nhiều dự án khác nhau và có thể thuê ngoài các dự án cho những người làm việc tự do để lấp đầy khoảng trống trong nhu cầu nặng nề.Một số trang web việc làm tự do cung cấp các dự án cho các lập trình viên PHP để đấu thầu, cung cấp một cách để các lập trình viên PHP có quyền truy cập để làm việc từ nhiều cửa hàng khác nhau. Một lập trình viên PHP có thể có nhiều dự án khác nhau cùng một lúc.Ngoài việc viết mã, anh ta hoặc cô ta cũng có thể chịu trách nhiệm kiểm tra và gỡ lỗi mã để nó hoạt động hoàn hảo khi đến khách hàng.Các lập trình viên PHP tự do có thể tiếp thị các kỹ năng của họ thông qua một danh mục đầu tư làm nổi bật giáo dục và kinh nghiệm của họ, và cung cấp các liên kết đến các dự án họ đã hoàn thành.Các lập trình viên tìm kiếm các dự án cho danh mục đầu tư của họ có thể muốn tạo và lưu trữ các trang web giả để cung cấp các ví dụ trực tiếp về công việc của họ.