Skip to main content

Một chuyên gia thêm làm gì?

Một chuyên gia thêm tập trung vào việc giúp đỡ các cá nhân, cho dù là người lớn hay trẻ em, tìm ra những cách cụ thể mà họ có thể học hỏi và trải nghiệm thế giới xung quanh họ.Kiểm tra một đứa trẻ hoặc một người lớn đã thêm vào cách chúng học được có thể được thực hiện bởi một ADHD hoặc thêm chuyên gia bằng cách thử các phương thức và kỹ thuật giảng dạy khác nhau.Một số chuyên gia làm việc với thêm các kỹ thuật thư giãn thực hành cá nhân hoặc trực quan hướng dẫn để giúp thúc đẩy thư giãn trong thời gian căng thẳng hoặc hiếu động.Nhiều người thêm các chuyên gia thường bao gồm cha mẹ hoặc thành viên gia đình trong các phiên để giúp họ biết cách đối phó thành công với những người thân yêu của họ thêm các triệu chứng ADHD một cách thích hợp.trên một nhiệm vụ cụ thể mà không gặp phải một suy nghĩ xâm nhập hoặc một cơn hiếu động thái quá.Một chuyên gia bổ sung thường sẽ tìm cách để một cá nhân học theo khả năng độc đáo của mình và sử dụng một số khía cạnh nhất định của rối loạn để lợi thế của mình.Dạy một bệnh nhân thêm để tưởng tượng một câu chuyện trong khi học một nhiệm vụ hoặc vấn đề cụ thể có thể hữu ích cho những người có trình độ trí tưởng tượng cao.Làm một bài hát về vấn đề, với một giải pháp cho vấn đề ở cuối bài hát, là một ví dụ khác.hoạt động.Một chuyên gia thêm thường có thể giúp giảm bớt sự hiếu động này bằng cách dạy thêm một kỹ thuật thư giãn cơ bản của trẻ em hoặc người lớn.Điều này có thể dẫn đến ít căng thẳng hơn và năng suất và học tập nhiều hơn.Các bài tập thở sâu, thiền định và hình ảnh có hướng dẫn chỉ là một vài cách mà một chuyên gia bổ sung có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Điều quan trọng đối với một chuyên gia thêm để đưa cha mẹ hoặc thành viên gia đình khác trong một số phiên để dạy anh ấy hoặc cô ấy sử dụng hiệu quảNhững kỹ thuật ở nhà hoặc trong cuộc sống hàng ngày.Một phụ huynh hoặc thành viên gia đình nên được dạy các kỹ thuật thư giãn cơ bản, cũng như các kỹ thuật độc đáo có thể giúp cá nhân khắc phục vấn đề.Nhiều chuyên gia bổ sung cũng có thể hoạt động như một cố vấn cho các cá nhân, cung cấp một cửa hàng trị liệu cho thêm bệnh nhân.Trị liệu nghệ thuật và trị liệu gia đình cũng là những khía cạnh phổ biến của một chuyên gia thực hành, vì họ có thể giúp kết nối giao tiếp và hiểu biết giữa các thành viên gia đình và trẻ em hoặc người lớn với ADD.