Skip to main content

Kỹ thuật viên điện làm gì?

Kỹ thuật viên điện chịu trách nhiệm duy trì, thử nghiệm, phát triển, sửa chữa và thiết kế hệ thống dây điện và thiết bị.Thiết bị truyền thông, thiết bị điều hướng, máy giám sát y tế và các phần công nghệ sáng tạo khác đều được phát triển bởi các kỹ thuật viên điện.Các mảnh máy móc hàng ngày được sử dụng trên toàn cầu, từ máy tính đến điện thoại di động, dựa vào công việc của các kỹ sư điện tử và kỹ thuật viên trên toàn thế giới.Tùy thuộc vào loại nền và định vị một kỹ thuật viên điện có, công việc của anh ấy hoặc cô ấy có thể khác nhau.Hầu hết đều thành thạo kiến thức điện cơ bản, chẳng hạn như khi xử lý các bộ ngắt mạch và hệ thống dây điện.Các kỹ thuật viên làm việc trong nghiên cứu và phát triển thường tiến hành các thí nghiệm, kiểm tra các thiết kế mới và thu thập dữ liệu công nghệ.Những người khác có thể chuyên hoàn toàn vào các chương trình máy tính, chẳng hạn như các kỹ thuật viên thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD), những người làm việc trong kinh doanh sản xuất có thể thiết kế hoặc sản xuất các sản phẩm mới.Những người khác có thể làm việc trong kiểm soát chất lượng.Công việc của họ bao gồm xử lý và kiểm tra các sản phẩm khác nhau, thu thập dữ liệu và đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và môi trường.Các kỹ thuật viên trong lĩnh vực hàng không vũ trụ có thể làm việc về công nghệ và phát triển chuyến bay, đòi hỏi thiết bị thử nghiệm cũng như thu thập và giải thích dữ liệu liên quan. Toán học, kỹ thuật, khoa học và các lĩnh vực nghiên cứu khác được sử dụng bởi các kỹ thuật viên điện hàng ngày.Những hành trình này dựa vào nghiên cứu và công nghệ mới nhất để thực hiện nhiệm vụ của họ.Họ có thể giải quyết các vấn đề cho các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm xây dựng, kỹ thuật môi trường, bảo trì, lực lượng vũ trang, giáo dục, sản xuất, phát triển ô tô, kỹ thuật dân dụng, bán hàng hoặc kiểm tra.Nhiều người cũng tự làm chủ. Đôi khi một kỹ thuật viên điện có thể bị nhầm lẫn với một kỹ thuật viên điện tử.Trong khi tương tự, hai khác nhau.Công việc của anh ấy hoặc cô ấy bao gồm một loạt các trách nhiệm, bao gồm cả những người được liệt kê ở trên.Ngược lại, một công nhân chỉ sửa chữa thiết bị điện và thiết bị điện tử được biết đến như một kỹ thuật viên điện tử.Triển vọng công việc cho một kỹ thuật viên điện có thể thay đổi theo vị trí và điều kiện kinh tế.Một số đặc sản là cần thiết hơn những đặc sản khác, tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh và cộng đồng địa phương.Giáo dục sau trung học, chẳng hạn như bằng cấp liên kết trở lên, được khuyến nghị cho vị trí công việc tối ưu.Bằng cấp như vậy có thể kiếm được trong công nghệ kỹ thuật hoặc các lĩnh vực liên quan khác.Mức lương khác nhau, mặc dù vị trí này được coi là một nghề nghiệp khá sinh lợi.