Skip to main content

Làm cách nào để chọn các nhà sản xuất tuabin gió tốt nhất?

Có một số yếu tố có thể được xem xét khi chọn các nhà sản xuất tuabin gió tốt nhất.Những yếu tố này có thể bao gồm thời gian các nhà sản xuất tuabin gió đã kinh doanh, chất lượng vật liệu của chúng và giá của các tuabin.Khi nhìn vào các nhà sản xuất tuabin gió, xem xét hiệu quả của một công ty và bảo hành mà nó cung cấp cũng có thể chứng minh hữu ích.Vị trí cũng có thể quan trọng.

Một nhà sản xuất đã tạo ra tuabin gió là một yếu tố quan trọng để xem xét khi chọn công ty tốt nhất.Một số công ty được thiết lập tốt và đã kinh doanh được 20 đến 30 năm, khiến họ trở thành một lựa chọn đáng tin cậy.Mặc dù một công ty mới có thể là một lựa chọn tốt, nhưng nó có thể không có nhiều thử nghiệm hoặc thống kê nghiên cứu có sẵn để hiển thị chất lượng của các tuabin của nó.Một số nhà sản xuất tuabin gió làm các tuabin lớn trong khi những người khác chỉ làm các tuabin nhỏ.Ngoài ra, một số nhà sản xuất chỉ tạo ra các tuabin trục ngang trong khi những nhà sản xuất khác chuyên về tuabin trục thẳng đứng.Kết quả là, khi chọn các nhà sản xuất, điều quan trọng là đảm bảo họ thực sự chuyên sản xuất tuabin sẽ hoạt động hiệu quả nhất trong khu vực cụ thể của người tiêu dùng.Một vấn đề khác cần được xem xét khi chọn các nhà sản xuất tuabin gió là quốc gia nơi các tuabin được sản xuất.Ví dụ, trong một số trường hợp, tốt nhất là sử dụng một nhà sản xuất địa phương.Làm như vậy có thể cung cấp việc làm cho công dân địa phương và giảm lượng khí thải được tạo ra từ việc vận chuyển các tuabin đường dài.Trong một số trường hợp, nhà sản xuất tuabin có thể có trụ sở tại một quốc gia, nhưng tất cả các cơ sở có thể ở một quốc gia khác.Ví dụ, một nhà sản xuất có thể có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhưng các cơ sở thực sự có thể ở Trung Quốc.Do đó, phần lớn các công việc có thể ở Trung Quốc, mặc dù đây là một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ.Chất lượng của các vật liệu được sử dụng có thể là một yếu tố khác khi chọn các nhà sản xuất tuabin gió.Một số nhà sản xuất có thể sử dụng các vật liệu chất lượng thấp hơn để tiết kiệm tiền, trong khi những người khác có thể sử dụng các vật liệu được thiết kế để tồn tại trong nhiều năm.Một cách để xác định chất lượng của các vật liệu là xem xét độ dài của bảo hành.Nếu nhà sản xuất không bảo hành tuabin trong một khoảng thời gian đáng kể, các vật liệu chất lượng thấp hơn có thể đã được sử dụng.Giá và hiệu quả là những điểm khác cần xem xét khi lựa chọn các nhà sản xuất tuabin gió.Mặc dù giá giảm đáng kể có thể là một dấu hiệu cảnh báo về các vật liệu không đầy đủ, nhưng nó cũng có thể là một dấu hiệu của một công ty muốn mở rộng sang các khu vực mới.Trong hầu hết các trường hợp, một nhà sản xuất sẽ có thể hiển thị cho người tiêu dùng khoảng thời gian mà cô ấy sẽ cần chờ để nhận được lợi tức đầu tư của mình.Ví dụ, một số công ty có thể hứa với người mua rằng cô ấy sẽ nhận được lợi tức đầu tư trong ba năm trong khi những người khác có thể nói sẽ mất mười năm.