Skip to main content

Jaké jsou různé typy programů průmyslového designu?

Návrh produktu je obecně technickým oborem a pokud jde o vhodné vzdělávání, existuje několik možností.Programy průmyslového designu jsou často k dispozici na bakalářských, magisterských nebo vyšších úrovních vzdělávání, zatímco odborné a učňovské programy mohou také připravit jednu na kariéru v oboru, v závislosti na práci.Existují také kurzy a programy na střední škole, které mohou pomoci také připravit.Většinu času je pro práci na základní úrovni vyžadováno vysokoškolské nebo univerzitní vzdělání, ve kterém se studenti učí, jak navrhovat a tržní produkty.Technologické třídy mohou pomoci připravit jednu na práci před námi.Kurzy umění a technického kreslení jsou obvykle také prospěšné, aby se studenti mohli naučit vizualizovat věci z pohledu designu.Často jsou také k dispozici odborné programy.Někdy nabízené na komunitních vysokých školách a dalších institucích technického vzdělávání mohou studentům pomoci zahájit kariéru v aplikovaném designu nebo při výrobě řešení návrhu balení, například.Systémy a materiály pro obalový průmysl, potřebné v kariéře průmyslového designu.Studenti se mohou dozvědět o designu keramiky, nábytku a kovových řemesel a také o tom, jak vytvářet technické kresby;Znalost obalových systémů, zákonů a předpisů a analýzy procesů se často získávají také.Nejvýhodnějšími programy průmyslového designu však obvykle jsou vysokoškolské nebo univerzitní tituly.Mezi ně často patří kurzy v počítači podporovaném designu, inženýrství, výrobě a matematice.

Typický studijní program zahrnuje stáž ve výrobním prostředí.Taková zkušenost často pomáhá člověku rozhodovat o kariéře ve výrobě nebo jiné formě průmyslového designu, nebo pokud se chce soustředit na obchodní administrativu.Složkou mnoha studijních programů je často školení o tom, jak používat software k vývoji trojrozměrných modelů.Aplikované vědecké a marketingové dovednosti obvykle souvisí s schopnostmi návrhu počítače.

Některé programy průmyslového designu se zaměřují na komerční design, zatímco jiné školí studenty na kariéru v architektuře.Jeden může také fungovat jako učeň, pokud takový program poskytuje průmyslový design.Tyto programy průmyslového designu často začleňují práci ve třídě do matematiky, průmyslového navrhování, strojního zařízení a bezpečnosti. Tyto programy průmyslového designu obvykle umožňují účastníkům naučit se průmysl během práce.Získané dovednosti mohou zahrnovat výrobu náčrtů a rozvržení, produkce grafiky a integrace jemných detailů do procesu výkresu nebo výroby.