Skip to main content

Vilka är de olika typerna av industriella designprogram?

Produktdesign är i allmänhet ett tekniskt område och det finns flera alternativ när det gäller lämplig utbildning.Industriella designprogram är ofta tillgängliga på The Bachelor's, Master's eller högre utbildningsnivåer, medan yrkes- och lärlingsprogram också kan förbereda en för en karriär inom området, beroende på jobbet.Det finns också gymnasiekurser och program som också kan hjälpa en att förbereda sig.För det mesta krävs en utbildning på högskolan eller på universitetsnivå för ett jobb på startnivå, där studenter lär sig att utforma och marknadsföra produkter.

Medan de flesta industriella designprogram äger rum utöver gymnasiet, dator, matematik och matematik ochTeknikklasser kan hjälpa till att förbereda en för det kommande arbetet.Konst- och tekniska ritningskurser är vanligtvis fördelaktiga så att eleverna kan lära sig att visualisera saker ur ett designperspektiv.Yrkesprogram är ofta tillgängliga också.Ibland erbjuds på community colleges och andra tekniska utbildningsinstitutioner, kan dessa hjälpa eleverna att starta en karriär inom tillämpad design eller för att producera förpackningsdesignlösningar, till exempel.System och material för förpackningsindustrin, som behövs i en industriell designkarriär.Studenter kan lära sig om utformningen av keramik, möbler och metallhantverk samt hur man gör tekniska ritningar;Kunskap om förpackningssystem, lagar och förordningar och processanalys erhålls ofta också.Vanligtvis är de mest gynnsamma industriella designprogrammen dock högskolor eller universitetsgrader.Dessa inkluderar ofta kurser i datorstödd design, teknik, tillverkning och matematik.

Det typiska examensprogrammet inkluderar en praktik inom en tillverkningsmiljö.Sådan erfarenhet hjälper ofta en att besluta om en karriär inom produktion eller annan form av industriell design, eller om han eller hon vill koncentrera sig på företagsekonomi.En del av många utbildningsprogram utbildar ofta hur man använder programvara för att utveckla tredimensionella modeller.Tillämpade vetenskaps- och marknadsföringsfärdigheter följer vanligtvis med datordesignfunktioner.

Vissa industriella designprogram fokuserar på kommersiell design, medan andra utbildar studenter för en karriär inom arkitektur.Man kan också arbeta som lärling om ett industriellt designföretag tillhandahåller ett sådant program.Ofta införlivar klassarbete i matematik, industriellt utarbetande, maskiner och säkerhet, gör dessa industriella designprogram vanligtvis deltagare att lära sig branschen medan de är på jobbet.Förvärvade färdigheter kan inkludera att göra skisser och layouter, producera grafik och integrera de fina detaljerna i en ritning eller produktionsprocess.