Skip to main content

Jaká je role ergoterapie v paliativní péči?

Úlohou ergoterapie v paliativní péči je podpora účasti na povoláních nebo smysluplných životních činnostech prostřednictvím holistického a klienta zaměřeného na přístup.Posílením pocitu nezávislosti u osob, které trpí podmínkami ohrožujícími život, umožňuje ergoterapii pacientům v paliativní péči efektivněji řešit jejich situaci.Zahrnutí ergoterapie do týmů paliativní péče je zásadní pro uvolnění přechodu na konci života.

Paliace je péče nebo léčba poskytovaná pacientům, jejichž stav již nelze vyléčit.Cílem paliativní medicíny je zmírnit příznaky a prodloužit kvalitu života co nejdéle.Zahrnuje to interdisciplinární týmový přístup k poskytování úlevy od bolesti a strategie pro řízení symptomů a také poskytování podpory pacientům i jejich rodinám.Role ergoterapie v paliativní péči je důležitá, protože poskytuje třetí cíl paliativní péče, což je poskytování duchovní a psychologické podpory.Kvalitní péče o konci života umožňuje chronicky nemocným a umíráním strávit poslední dny důstojně a bez bolesti co nejvíce.

Někteří pacienti mohou takové péče pobírat měsíce nebo roky, a to i přesto, že péče je synonymem pro podmínky na konci života, jako je rakovina, selhání jater a progresivní neurologické stavy.S cílem udržet kvalitu života identifikují ergoterapeuti aktivity a role, které jsou pro pacienta důležité, a usilovat o jejich umožnění těchto úkolů.Výkon každodenních úkolů poskytuje pacientům pocit nezávislosti a soběstačnosti.

Tyto úkoly mohou zahrnovat oblékání a koupání s použitím adaptivního vybavení a technik.Pokud je to možné, placené zaměstnání, studium, nakupování a zapojení do pronásledování volného času jsou také uspořádány terapeuti a paliativní péčí.Pracovní terapie v paliativní péči se také zabývá ukázáním strategií prevence klientů, povědomí o bezpečnostních otázkách a tím, jak se vypořádat s příznaky spojenými s bolestí, únavou a potížemi s dýcháním., v ambulantních zařízeních nebo v klientském domě.Terapeut hodnotí potřeby klientů a poté nabízí a prokazuje praktické návrhy, jak provádět každodenní činnosti.To může vyžadovat nalezení, výrobu nebo přizpůsobení zařízení, aby pomohlo při dosahování nezávislosti.Konečným cílem je umožnit osobě a jejich rodinám dělat věci, které pro ně mají smysluplné.