Skip to main content

Hvad er brandbeskyttelsesentreprenører?

Brandbeskyttelsesentreprenører er specielt uddannede byggepersonale, der giver råd om de relevante metoder til brandbeskyttelse.Disse specialister ansættes af byggefirmaer og industriselskaber, der har ikke-standardbehov.Brandbeskyttelse er et udtryk, der bruges til at beskrive en række teknologier, der kan undertrykke en brand, minimere spredningen af ilden eller give advarsel til forhånd til ilden.

Der er fem hovedtyper af brandbeskyttelsesudstyr: brandalarmer,Automatiske sprinklere, kemiske branddæmpende stoffer, brandslukkere og hætteundertrykkelsessystemer.Design og implementering af disse værktøjer er den vigtigste opgave, der er afsluttet af brandforebyggende entreprenører.Disse systemer skal alle installeres eller knyttes til bygningsstrukturen for at fungere korrekt.

For at blive brandbeskyttelsesentreprenør skal medarbejdere have post-sekundær træning i brandforebyggelse eller brandsikkerhed.Det er ikke usædvanligt, at tidligere brandmænd bliver brandbeskyttelsesentreprenører.Denne type karriere er fokuseret på forebyggelse, korrekt planlægning og reduktion af risikoen.Mennesker, der har set skaden og tabet af liv, der kan forekomme med en ukontrolleret ild, ville finde stor personlig tilfredshed med denne type arbejde.

Den primære opgave for brandbeskyttelsesentreprenører er at designe tilpassede brandundertrykkelsessystemer.Fremstillingsvirksomheder, der kræver brug af høj varme eller åben flamme som en del af deres proces, står over for specifikke udfordringer relateret til installation af brandbeskyttelsessystemer.Entreprenørerne gennemgår anlæggets tegninger og taler med Site Manager.Efter at have lært om den specifikke proces, risici og type brand, kan de give et citat eller et forslag til et brandbeskyttelsessystem.

Forslaget kan anbefale en bestemt løsning, men er typisk en kombination af værktøjer og muligheder.Alle forsikringsselskaber kræver bevis for et brandbeskyttelsessystem, før de enten forsikrer anlægget eller virksomheden.Entreprenørerne kan blive bedt om at forelægge forslaget til forsikringsselskabet til gennemgang og godkendelse, før de implementeres.

Når den er godkendt, arbejder brandbeskyttelsesentreprenørerne direkte med konstruktions- eller renoveringsteamet for at installere systemerne til bygningens rammer.Denne type arbejde kræver koordinering af flere handler.Brandbeskyttelsessystemerne skal tilsluttes de primære værktøjer gennem en dedikeret kanal for at sikre, at ressourcer vil være tilgængelige, når det er nødvendigt.

Mange brandbeskyttelsesentreprenører tilbyder også en årlig vedligeholdelses- eller inspektionstjeneste.For et nominelt gebyr vil entreprenørerne besøge arbejdsstedet og gennemgå brandforebyggelsesmetoderne på plads.En skriftlig rapport leveres til øvre ledelse, der beskriver eventuelle problemer, svagheder eller bekymringer.Det er vigtigt at bemærke, at regeringsbestemmelser kan ændre sig, og det er konsulentens rolle at sikre, at virksomheden er i overensstemmelse.