Skip to main content

Vad är brandskyddsentreprenörer?

Brandskyddsentreprenörer är specialutbildade byggpersonal som ger råd om lämpliga metoder för brandskydd.Dessa specialister anställs av byggföretag och industriföretag som har icke-standardbehov.Brandskydd är en term som används för att beskriva en serie tekniker som kan undertrycka en brand, minimera spridningen av branden eller ge förvarning till människor i elden.

Det finns fem huvudtyper av brandskyddsutrustning: brandlarm,Automatiska sprinklers, kemiska branddämpande medel, brandsläckare och huvundertryckssystem.Utformningen och implementeringen av dessa verktyg är den huvudsakliga uppgiften som slutförts av brandförebyggande entreprenörer.Dessa system måste alla installeras eller anslutas till byggnadsstrukturen för att fungera korrekt.

För att bli brandskyddsentreprenör måste de anställda ha eftergymnasieutbildning i brandförebyggande eller brandsäkerhet.Det är inte ovanligt att tidigare brandmän blir brandskyddsentreprenörer.Denna typ av karriär är inriktad på förebyggande, korrekt planering och minskning av risken.Människor som har sett skadan och förlusten av liv som kan uppstå med en okontrollerad brand skulle hitta stor personlig tillfredsställelse med denna typ av arbete.

Den primära uppgiften för brandskyddsentreprenörer är att utforma anpassade brandundertryckssystem.Tillverkningsföretag som kräver användning av hög värme eller öppen låga som en del av deras process möter specifika utmaningar relaterade till installation av brandskyddssystem.Entreprenörerna granskar planerna för anläggningen och pratar med webbplatschefen.Efter att ha lärt sig om den specifika processen, riskerna och typen av brand kan de ge ett offert eller ett förslag till ett brandskyddssystem.

Förslaget kan rekommendera en specifik lösning, men är vanligtvis en kombination av verktyg och alternativ.Alla försäkringsbolag kommer att kräva bevis på ett brandskyddssystem innan de försäkrar antingen anläggningen eller verksamheten.Entreprenörerna kan uppmanas att lämna in förslaget till försäkringsbolaget för granskning och godkännande innan de genomfördes.

När de godkändes, arbetar brandskyddsentreprenörerna direkt med bygg- eller renoveringsteamet för att installera systemen på ramverket för byggnaden.Denna typ av arbete kräver samordning av flera branscher.Brandskyddssystemen måste vara anslutna till de primära verktygen genom en dedikerad kanal för att säkerställa att resurser kommer att finnas tillgängliga vid behov.

Många brandskyddsentreprenörer erbjuder också en årlig underhålls- eller inspektionstjänst.För en nominell avgift kommer entreprenörerna att besöka arbetsplatsen och granska brandförebyggande metoder på plats.En skriftlig rapport tillhandahålls till övre ledningen, med detaljer om problem, svagheter eller problem.Det är viktigt att notera att statliga förordningar kan förändras, och det är konsultens roll att se till att företaget uppfyller.