Skip to main content

Hvad er håndtering af medicinsk affald?

Håndtering af medicinsk affald er en gren af affaldshåndteringsområdet, der fokuserer på medicinsk og klinisk affald, affald genereret i medicinske faciliteter som hospitaler, klinikker og plejehjem.Der er en række problemer, der er unikke for medicinsk affald, som skal behandles af affaldshåndteringsbureauerne, der håndterer det, og flere regeringer har love, der specifikt vedrører medicinsk affald, der er designet til at sikre, at det reguleres korrekt.Disse love er designet til at øge miljømæssig og menneskelig sikkerhed, mens de sikrer, at affald kan bortskaffes overkommelig og rettidigt.

Ansvarlig medicinsk affaldsstyring inkluderer generation, håndtering, opbevaring, fjernelse, transport og ødelæggelse eller sikker bortskaffelse af medicinskspild.Faciliteter, der genererer medicinsk affald, har protokoller på plads, der dikterer, hvordan det håndteres, og de opretholder også kontrakter med organisationer, der er certificeret til at håndtere sådant affald.Som en generel regel betragtes alt, hvad der potentielt er biohazardholdigt eller relateret til medicinsk behandling, som medicinsk affald, fra kasserede kirurgiske hovedbund til tæpper fjernet fra et hjem, hvor nogen døde.

Det åbenlyse problem med medicinsk affald er, at det kan være smitsomt, hvilket bidrager tilspredning af sygdom.Det kan også simpelthen være farligt, som i tilfældet med skarpe som nåle og hovedbund, der kan skade mennesker.Medicinsk affald kan også være radioaktivt, og det kan omfatte potentielt farlige stoffer som udløbne eller forkert sammensatte lægemidler.Dette gør denne type affald anderledes end almindeligt affald, der kræver et specielt medicinsk affaldshåndteringsselskab for at sikre, at det håndteres korrekt.

Medicinsk affald kan også involvere fortrolighedsproblemer.For eksempel er identificering af oplysninger ofte skrevet på containere, der har biopsiprøver, og disse oplysninger er private.Forurening er også et stort problem, da farmaceutiske stoffer er fundet i mange vandveje, og medicinsk affald har også vasket i land på strande over hele verden.Håndtering af medicinsk affald kan også blive meget dyr, hvilket kan skabe fristelsen til at kassere materialer ulovligt for at undgå at betale for det, hvilket kan generere en række problemer.

I nogle tilfælde kan en medicinsk facilitet vælge at forbrænde sit eget affald.Forbrænding er imidlertid ikke altid en mulighed, og nogle faciliteter mangler infrastrukturen til at understøtte en forbrændingsanlæg.I disse tilfælde skal et selskab levere containere til at holde medicinsk affald sammen med transport af affald og sikker bortskaffelse, som kan omfatte bestråling for at gøre det neutralt sammen med begravelse, forbrænding og andre muligheder.Nogle nationer har lover med medicinsk affald på plads, som kræver, at folk logger medicinsk affald på hvert trin på vejen for at sikre, at det håndteres korrekt, og medicinske affaldsstyringsfirmaer vil også blive holdt ansvarlige, hvis de ikke klarer at håndtere affald korrekt.