Skip to main content

Wat doet een vioolleraar?

Een vioolleraar, ook bekend als een vioolinstructeur of particuliere vioolleraar, biedt een-op-een instructie aan vioolstudenten, zodat hun techniek, expressie en begrip van muziektheorie, vioolmechanica en geluidsproductie verbetert.Vaak is een geavanceerde of zelfs virtuoze violist op zichzelf, een vioolleraar heeft altijd het doel om studenten te helpen betere prestaties te bereiken.Iemand die in deze hoedanigheid werkt, wordt meestal betaald voor zijn diensten, maar tarieven variëren aanzienlijk op basis van de ervaring en vaardigheid van de tutor.

Bij het werken met een beginnende vioolstudent toont een vioolleraar de basics van de student zoals hoe u het vasthoudtViool correct, hoe de snaren en de juiste hoeveelheid druk af te stemmen om een goede reeksrespons te krijgen.Hij kan de student helpen de nootnamen van de snaren te leren en witte tape op de nek van de studenten viool te plaatsen om de vingers van de student te helpen meten.Hij leert ook muziek fundamentals zoals de namen van de lijnen en ruimtes op een muziekpersoneel, ervan uitgaande dat de student dit niet afzonderlijk heeft geleerd in andere muziekcursussen.

Als een student vooruitgang is het de taak van de vioolleraar om hoger te onderwijzen-niveau -snaartechnieken zoals controle van vibrato, verschillende buigaanvallen en de harmonische series.De instructeur zorgt ervoor dat de student in alle schalen en arpeggio's bedreven is en wijst verschillende etudes en vioolstukken toe aan de student om te leren.Hij luistert naar de student die presteert en biedt advies over hoe ze problemen in de techniek kunnen corrigeren, waardoor de student wordt aangemoedigd om de grenzen van muzikale interpretatie te verkennen en te verleggen.Gedurende het hele instructieproces kan de tutor zijn eigen instrument uittrekken om fysieke en auditieve voorbeelden te geven.

Een andere taak van de vioolleraar die hand in hand gaat met het verstrekken van opdrachten voor de student is om het bewustzijn van de studenten van vioolliteratuur te vergroten enartiesten.Dit omvat essentiële stukken zoals Meditation van Jules Massenet, 24 Caprices and Concertos van Nicolo Paganini, Concerto in E Minor door Felix Mendelssohn, Violin Concerto #4 in D Major van Wolfgang Amadeaus Mozart en Concerto for Violin and Orchestra in D MoyBeethoven.De tutor kan opnames van violisten zoals Itzhak Perlman en Joshua Bell gebruiken om deze werken en hoogwaardige techniek en geluid aan te tonen.De tutor stelt ook de vioolstudenten bloot aan verschillende stijlen van vioolspelen, zoals Electric Rock en Bluegrass, om de student te helpen erachter te komen welk genre hij verkiest.

Als een particuliere muziekinstructeur is een vioolleraar verantwoordelijk voor alle zakelijke aspecten van alle zakelijke aspecten van alle zakelijke aspecten van alle zakelijke aspecten van alle zakelijke aspecten vanTutoring, inclusief facturering en archivering.Het is ook zijn taak om alle lessen te plannen en, indien nodig, alternatieve regelingen te treffen wanneer hij of de student niet beschikbaar kan zijn op het gebruikelijke tijdstip.Wanneer de student voldoende voorbereid is om een gezamenlijke of solo -recital te houden, houdt de tutor contact op met directeuren van scholen, kerken of andere locaties waar het recital kan plaatsvinden om ruimte te huren en reclame te maken voor het evenement.Hij legt uit of laat zien wat de juiste etiquette is tijdens de uitvoering, zowel als de uitvoerder als als lid van het publiek.