Skip to main content

Vad gör en fiolhandledare?

En fiolhandledare, även känd som en fiolinstruktör eller privat fiollärare, ger en-till-en instruktion till fiolstudenter så att deras teknik, uttryck och förståelse för musikteori, fiolmekanik och ljudproduktion förbättras.Ofta en avancerad eller till och med virtuos violinist i sin egen rätt, en fiolhandledare har alltid målet att hjälpa eleverna att uppnå bättre prestationer.Någon som arbetar i denna kapacitet betalas vanligtvis för sina tjänster, men priserna varierar avsevärt baserat på erfarenheten och färdigheten hos handledaren.

När man arbetar med en början fiolstudent visar en fiolhandledare studentgrunderna som hur man hållerViolin ordentligt, hur man ställer in strängarna och rätt mängd tryck för att få bra strängrespons.Han kan hjälpa eleven att lära sig anteckningarna på strängarna och placera vitt tejp på halsen på elevernas fiol för att hjälpa studenten mäta fingringavstånd.Han undervisar också i musikfundament som namnen på linjer och utrymmen på en musikpersonal, förutsatt att studenten inte har lärt sig detta separat i andra musikkurser.

När studenten går framåt är det jobbet för fiolhandledaren att undervisa högre-Nevel strängtekniker som kontroll av vibrato, olika böjattacker och harmoniska serien.Instruktören säkerställer att eleven är skicklig i alla skalor och arpeggios och tilldelar olika etuder och fiolstycken för eleven att lära sig.Han lyssnar på studenten och erbjuder råd om hur man kan korrigera problem inom teknik och uppmuntra eleven att utforska och driva gränserna för musikalisk tolkning.Under hela instruktionsprocessen kan handledaren dra ut sitt eget instrument för att tillhandahålla fysiska och hörselexempel.

En annan uppgift för fiolhandledaren som går hand i hand med att tillhandahålla uppdrag för studenten är att bredda elevernas medvetenhet om fiollitteratur ochartister.Detta inkluderar viktiga stycken som meditation av Jules Massenet, 24 Caprices och Concertos av Nicolo Paganini, Concerto in E Minor av Felix Mendelssohn, Violin Concerto #4 i D Major av Wolfgang Amadeaus Mozart och Concerto för fiol och orkester i D Major av Ludwig VanBeethoven.Läraren kan använda inspelningar från violinister som Itzhak Perlman och Joshua Bell för att demonstrera dessa verk och högkvalitativ teknik och ljud.Läraren utsätter också fiolstudenterna för olika stilar av fiolspel, som Electric Rock och Bluegrass, för att hjälpa studenten att ta reda på vilken genre han föredrar.

Som en privat musikinstruktör är en fiolhandledare ansvarig för alla affärsaspekter avhandledning, inklusive fakturering och journalföring.Det är också hans jobb att schemalägga alla lektioner och vid behov göra alternativa arrangemang när han eller studenten inte kan vara tillgänglig vid den vanliga tiden.När eleven är tillräckligt beredd för att hålla ett gemensamt eller solo -skäl, samarbetar handledaren med regissörer för skolor, kyrkor eller andra platser där skälet kan inträffa för att hyra utrymme och annonsera evenemanget.Han förklarar eller demonstrerar vad korrekt etikett är under prestanda, både som artist och en publikmedlem.