Skip to main content

Hva er solnebulaen?

Det antas at solsystemet vårt dannet seg for rundt 4,6 milliarder år siden fra en stor sky av gass og støv, og måler flere lysår i diameter, kjent som en tåke.Denne skyen besto hovedsakelig av hydrogengass, med mindre mengder av elementene som utgjør solsystemet i dag.I følge Solar Nebula -teorien begynte en del av denne skyen å inngå gravitasjonsmessig, muligens på grunn av forstyrrelse av en nærliggende Supernova eller passering av en annen stjerne, og som den gjorde slik, begynte den første langsomme rotasjonen av skyen å øke når den fikk en sammenheng,,som får den til å flate ut i en diskform.Etter hvert som mer materiale samlet seg i midten av disken, økte tettheten og temperaturen, og nådde punktet der fusjon av hydrogenatomer startet, dannet helium og frigjorde enorme mengder energi, noe som resulterte i solens fødsel.Planetene, asteroider og kometer som ble dannet av resterende materiale.

Etter en tid ble ytterligere kollaps stoppet av solen som nådde hydrostatisk likevekt.Solvinden fra den unge solen spredte en stor del av materialet i solnebelen, og reduserte dens tetthet, og tåken begynte å avkjøle.Bortsett fra de tre letteste elementene mdash;hydrogen, helium og litium mdash;Elementene som solnebulaen ble komponert ble enten dannet av kjernefysisk fusjon i stjerner som nå er lenge borte, eller i tilfelle av elementer som er tyngre enn jern, skapt av supernovae.Enkle kovalente molekyler, inkludert vann, metan og ammoniakk, og ioniske molekyler, som metalloksider og silikater, ville også vært til stede.Til å begynne med, på grunn av de høye temperaturene i disken, ville disse forbindelsene vært gassformige, men da kjøling fant sted de fleste elementene og forbindelsene kondensert til bittesmå partikler;Metallene og ioniske forbindelsene kondenserte først på grunn av deres høyere kokende og smeltepunkter.

nær midten av disken, metaller, metallforbindelser og silikater dominerte, men lenger ut, der temperaturene var lavere, store mengder is kondensert ut av dentåke.I denne ytre regionen var gasshydrogen og helium også rikelig;Disse gassene ble i stor grad spredt av solvinden nærmere solen.Små faste partikler kolliderte og stakk sammen, og dannet stadig større gjenstander som begynte å tiltrekke mer materiale gjennom gravitasjon, noe som til slutt resulterte i dannelse av planeter.I det indre solsystemet resulterte mangelen på is, hydrogen og helium i formasjonen de relativt små planetene kvikksølv, Venus, Earth og Mars, stort sett sammensatt av stein.Lenger ut samlet is så vel som mineralpartikler, og dannet større kropper som var i stand til å beholde lysgassene hydrogen og helium gjennom sine relativt sterke gravitasjonsfelt, noe

Solar Nebula -teorien står for en rekke viktige funksjoner i solsystemet vårt.Det faktum at planetene og mdash;med unntak av Pluto, som ikke lenger regnes som en planet mdash;Alle ligger i mer eller mindre det samme planet, og det faktum at de alle går i bane rundt solen i samme retning, antyder at de har sin opprinnelse i en disk som omgir solen.Tilstedeværelsen av relativt små, steinete planeter i det indre solsystemet og gassgigantene i det ytre regionog is.Det antas at Pluto kan ha sin opprinnelse her, og at kometer er Kuiper -belteobjekter som har blitt drukket i baner som bringer dem inn i det indre solsystemet.Kuiper -beltet er også godt forklart av Solar Nebula -teorien som følge av rester av is og steinete materiale som er for tynt spredt til å ha dannet planeter.

Ytterligere bevis som støtter denne teorien kommer fra andre steder i Melkeveien.Astronomer kan studere deler av galaksen vår der stjernenS dannes for tiden, for eksempel Orion -tåken, et stort volum av gass som ligger i stjernebildet Orion.De fleste av de nye stjernene i denne tåken er omgitt av plater av gass og støv som det antas at planeter til slutt vil danne seg.