Skip to main content

Jak wybrać najlepsze ramy rozwoju społeczności?

Wybierz najlepsze ramy rozwoju społeczności, najpierw identyfikując silny cel.Pomocne jest również studiowanie innych programów rozwoju społeczności i komunikowanie się z innymi w Twojej społeczności.Zastanów się także, w jaki sposób ramy rozwoju społeczności zostaną ostatecznie ocenione i zbadają przy użyciu wyników, które masz nadzieję osiągnąć jako przewodnik, aby pomóc w budowaniu odpowiednich ram.

Nowe ramy rozwoju społeczności można dążyć do stworzenia lepszych opcji mieszkań społeczności, większychRozwój gospodarczy lub rozwój miast i inne ogólne cele planowania społeczności.Aby wybrać najlepsze ramy, konieczne jest rozpoczęcie od wyboru celu.Jeśli zidentyfikowano więcej niż jeden cel, konieczne będą szerokie ramy, które mogą pomóc w osiągnięciu każdego z nich.

Wybierając ramy rozwoju społeczności, badanie historii innych społeczności reprezentujących te same lub podobne cele może pomóc Ci wybrać ramy, które pomogą w osiągnięciu twoich celów.Pomocne mogą być spotkanie z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w tworzenie polityki i planowania innej społeczności.Lokalne centra obywatelskie, prowizje planowania, instytucje społeczne, organizacje społecznościowe i biblioteki publiczne są dobrym punktem wyjścia do odkrywania ram rozwoju społeczności wykorzystywanych do budowania niektórych społeczności.W niektórych miejscach wiele informacji jest również dostępne za pośrednictwem zasobów online.

Zapraszaj innych do podzielenia się w procesie wyboru ram rozwoju społeczności.W szczególności ci, którzy będą niezbędne do sukcesu społeczności, powinni być zachęcani do wprowadzenia wkładu, jak stworzyć cel docelowy.Przykłady członków społeczności i pracowników, których możesz chcieć szukać wkładu od rodziców, obywateli starszych, pracowników organów ścigania, nauczycieli, właścicieli firm i wolontariuszy społeczności.Oprócz wkładu należy zachęcać konstruktywną krytykę do wyeliminowania elementów ram, które mogą okazać się przynależne do zamierzonego dla twojego ogólnego celu.

Biorąc pod uwagę różne metody oceny ram rozwoju społeczności, może również pomóc w opracowaniu ram na początku.Na przykład, jeśli opracowanie ram, które koncentrują się na kwestiach społecznych, takich jak zmniejszenie przemocy nastolatków i zwiększenie współpracy obywateli z organami ścigania, może pomóc w badaniu aktualnych statystyk i utworzeniu kwestionariusza, który można wykorzystać do porównania postaw i statystyk przed wdrożeniem nowegoRamy dla osób po ramach.Korzystanie z tych narzędzi może pomóc w stworzeniu jasnego obrazu tego, jaki rodzaj ram rozwoju społeczności należy wprowadzić, aby zapewnić, że można osiągnąć pozytywne wyniki.