Skip to main content

Hur väljer jag den bästa ramverket för samhällsutveckling?

Välj den bästa ramverket för samhällsutveckling genom att först identifiera ett starkt mål.Att studera andra samhällsutvecklingsprogram och kommunicera med andra inom ditt samhälle är också till hjälp.Tänk också på hur en gemenskapsutvecklingsram i slutändan kommer att utvärderas och utforska med hjälp av de resultat du hoppas kunna uppnå som en guide för att hjälpa till att bygga en lämplig ram.

Ett nytt samhällsutvecklingsram kan försöka skapa bättre bostadsalternativekonomisk utveckling eller för stadsutveckling och andra allmänna samhällsplaneringsmål.För att välja det bästa ramverket är det dock nödvändigt att börja med att välja ett mål.Om mer än ett mål identifieras kommer en bred ram som kan hjälpa till att uppnå var och en nödvändig.

När du väljer en gemenskapsutvecklingsram kan studera historien för andra samhällen som representerar samma eller liknande mål hjälpa dig att välja ett ramverk som hjälper till att uppnå dina mål.Att träffa individer som är direkt involverade i att skapa en annan samhälls politik och planering kan vara till hjälp.Lokala medborgarcentra, planeringskommissioner, sociala institutioner, samhällsbaserade organisationer och offentliga bibliotek är en bra utgångspunkt för att upptäcka samhällsutvecklingsramen som används för att bygga vissa samhällen.På vissa platser är en hel del information också tillgänglig via online -resurser.

Bjud in andra att dela i processen att välja en gemenskapsutvecklingsram.I synnerhet bör de som kommer att vara nödvändiga för ett samhälls framgång uppmuntras att ge input om hur man skapar ett målmål.Exempel på medlemmar och arbetare som du kanske vill söka input från inkluderar föräldrar, äldre medborgare, brottsbekämpande arbetare, lärare, företagare och volontärer i samhället.Förutom input bör konstruktiv kritik uppmuntras att eliminera delar av ett ramverk som kan visa sig vara kontraproduktivt för ditt övergripande mål.

Med tanke på de olika metoderna för att en dag utvärdera en samhällsutvecklingsram kan också hjälpa till att utveckla ett ramverk vid början.Till exempel, om man utvecklar en ram som kommer att fokusera på sociala frågor, som att minska tonårsvåld och öka medborgarsamarbetet med brottsbekämpning, kan det hjälpa till att undersöka aktuell statistik och skapa ett frågeformulär som ska användas för att jämföra attityder och statistik innan man implementerar en nyRam till dem efter att ett ramverk har kommit fram.Att använda dessa verktyg kan hjälpa till att skapa en tydlig bild av vilken typ av samhällsutvecklingsram som måste vara på plats för att säkerställa att positiva resultat kan uppnås.