Skip to main content

Jakie są różne rodzaje zachęt rozwoju gospodarczego?

Rządy oferują zachęty do rozwoju gospodarczego do wyboru kategorii firm na podstawie postrzeganej wartości działalności gospodarki regionu.W przeważającej części zachęty do rozwoju gospodarczego są oferowane firmom jako rodzaj przynęty, a zatem „zachęty” do ustalenia fizycznej lokalizacji firmy w jurysdykcji.Niektóre z tych zachęt obejmują ulgi podatkowe, zwolnienia podatkowe, dotacje, rabaty energetyczne i finansowanie podatków.

Niektóre jurysdykcje mogą oferować zwolnienia ze sprzedaży i podatków dla firm, które chcą przenieść swoją fizyczną lokalizację na ten obszar.Firmy te muszą również spełniać inne wymagania, które mogą obejmować tworzenie minimalnej liczby miejsc pracy, a także innych zobowiązań w formie nakładów inwestycyjnych.Zwolnienia podatkowe są zwykle w wyznaczonych rodzajach zakupów.

Niektóre czynniki, które określają rodzaje firm, które najprawdopodobniej otrzymają dotacje na rozwój gospodarczy, to aspekty takie jak liczba miejsc pracy, które firma stworzy, pożądane branże, takie jak producenci energii słonecznej i zielonej energii, oraz konkurencja o utworzone usługiprzez firmę.Ulgi podatkowe od osób prawnych są zwykle przyznawane tym firmom, które tworzą określoną liczbę nowych miejsc pracy, które również przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu w innej formie.Może to obejmować inwestycje kapitałowe, takie jak budowa fizycznej infrastruktury biznesowej.

Inne formy zachęt rozwoju gospodarczego mogą być w formie dotacji infrastruktury lub pożyczek miękkich.Te zachęty finansowe są przyznawane niektórym firmom na projekty.Takie przedsięwzięcia mogą obejmować oświetlenie uliczne i brukowanie lub tworzenie dróg dostępu.

Dotacje do tworzenia miejsc pracy są oferowane tym firmom, które tworzą określoną liczbę miejsc pracy w danej jurysdykcji.Kwota pieniędzy zależy od jurysdykcji, a także dotyczy tych spółek, które dokonują inwestycji kapitałowych w społeczność lub jurysdykcji.Dotacja ta może być również udzielona na poziomie federalnym lub miejskim.

Granty szkoleniowe to zachęty do rozwoju gospodarczego, które są przekazywane firmom jako częściowy zwrot pieniędzy wydanych na wynagrodzenie i materiały wykorzystywane podczas szkolenia nowych pracowników.Ten rodzaj zachęty na rozwój gospodarczy jest ważny, ponieważ takie szkolenie znacząco przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu.Ci wyszkoleni pracownicy poprawiają jakość dostępnej siły roboczej w regionie.Pracownicy, którzy zostali przeszkoleni, będą również przyczyniać się do rozwoju regionu, nawet jeśli firma składa się lub przeniesie.