Skip to main content

Co to jest organ rozwoju gospodarczego?

Urząd rozwoju gospodarczego promuje wzrost gospodarczy w regionie.Rolę tę powszechnie odgrywa agencja rządowa, chociaż niektórzy mogą zawrzeć tę usługę prywatnym firmom.Takie agencje pracują nad atrakcyjnym klimatem biznesowym w celu przyciągnięcia firm do tego obszaru.Utrzymują także stosunki w społeczności w celu utrzymania i wspierania firm, i mogą uczestniczyć w innych działaniach w celu poprawy dobrobytu gospodarczego.

Wzrost może być powiązany ze wzrostem standardu życia.Urząd Rozwoju Gospodarczego może mieć określone cele, takie jak zmniejszenie liczby osób żyjących w ubóstwie, które używa do pomiaru sukcesu.W miarę nastroju ludzie mogą osiągnąć wyższe poziomy edukacyjne, oczekują, że będą żyć dłużej i doświadczać innych korzyści.Agencje rozwojowe mogą bezpośrednio finansować niektóre przedsięwzięcia biznesowe, a także świadczyć usługi, aby pomóc firmom w dostępie do finansowania, porad i innych usług, które mogą uznać za pomocne.

Jeden aspekt promocji wzrostu regionalnego może obejmować przyciąganie nowych firm i zachęcenie lokalnych mieszkańców do rozpoczęcia pracybiznes.Urząd Rozwoju Gospodarczego może chcieć ożywić dzielnicę śródmieścia, przekształcić starą fabrykę lub promować inny rozwój w regionie.Aby przyciągnąć firmy, może dostarczyć informacji na temat dotacji i pożyczek, a także innych programów, które mogą być przydatne.Na przykład małe lokalne firmy mogą wysokiej jakości programy pomocy pracy, w których agencja rządowa może płacić część wynagrodzeń dla lokalnego pracownika w celu stymulowania tworzenia miejsc pracy.

Ustanowione firmy mogą zwrócić się do organu rozwoju gospodarczego w celu uzyskania pomocy finansowej i innej pomocy.Może to obejmować pomoc w ubieganiu się o zezwolenia, rozwiązywanie problemów regulacyjnych i innych tematów.Kiedy firmy chcą organizować takie wydarzenia, jak konferencje, targi uliczne, konkursy i tak dalej, mogą współpracować z Urządem Rozwoju Gospodarczego, który może oferować pomoc.Takie organizacje mogą również pomóc firmom nawiązać ze sobą;Na przykład nowa firma może potrzebować dostawcy usługi, a organ ds. Rozwoju gospodarczego może dostarczyć lokalne odniesienia.

Oprócz promowania działalności, organ ds. Rozwoju gospodarczego może być również zaniepokojony reprezentacją mniejszości i dobrobytu.Może zachęcić członków społeczności mniejszościowych do rozpoczęcia i rozszerzenia firm.Kampanie mające na celu zachęcenie firm do rozważenia zatrudniania osób niepełnosprawnych i innych mniejszości mogą być również częścią pracy organizacji.Może to być szczególny problem w regionach, w których nierówność między grupami społecznymi jest bardzo wysoka, ponieważ zachęcanie do większego zaangażowania mniejszości w przedsiębiorstwa może pomóc wyrównać społeczność.