Skip to main content

Co to jest analiza decyzji z wieloma kryteriami?

Analiza decyzyjna wielu kryteriów (MCDA) jest obiektywnym podejściem do złożonych decyzji w warunkach takich jak ochrona środowiska lub biznes.Zapewnia jasną metodę oceny określonej sytuacji i określania najlepszego podejścia do problemu na podstawie dostępnych informacji.Ludzie naturalnie angażują się w działania, które regularnie przypominają analizę decyzji o wielu kryteriach, gdy podejmują decyzje, które obejmują dwa lub więcej czynników przyczyniających się, ale określa to proces ustawień zawodowych.Zastosowanie logiki może pozwolić osobom podejmującym decyzje operacyjne na osiągnięcie najlepszego rozwiązania dla ich potrzeb.

W tym podejściu do podejmowania decyzji ludzie wyraźnie rozważają wszystkie kryteria.Mogą je ważić ze znaczenia i wykorzystywać algorytm do oceny sytuacji.Na przykład pracownicy firmy biorąc pod uwagę przejęcie nowego działu, które pomyślałem o takich kwestiach, jak koszty, przeszkody regulacyjne i możliwe korzyści związane z zakupem.Tradycyjne podejście do decyzji mogą utrudnić włączenie wszystkich tych obaw do spójnej analizy decyzji.

Członkowie zespołu mogą zastosować analizę decyzji z wieloma kryteriami, aby wyrazić czynniki, które mogą wpłynąć na decyzję, zważyć je i wymyślićZestaw potencjalnych wyników.Mogą wybrać najbardziej optymalną decyzję na podstawie swoich ustaleń.Agencja ochrony środowiska może stwierdzić, że proponowana reguła nie zapewniłaby wystarczających korzyści, aby uzasadnić koszty, i może być konieczne zrewidowanie reguły lub opracowania innego podejścia do problemu.Algorytmy mogą również uznać konflikty, które mogą odgrywać rolę w decyzji.

W zwykłym życiu ludzie podejmujący złożone decyzje mogą ostatecznie działać impulsywnie.Nie jest to opcja dla ustawień takich jak biznes i rząd, w których decyzje muszą być uzasadnione.W przypadku, gdy audytorzy proszą o dokumentację, aby poprzeć wybór, ludzie muszą być w stanie dostarczyć informacji, aby pokazać, w jaki sposób zdecydowali się podejść do problemu.Analiza decyzji z wieloma kryteriami jest nie tylko obiektywna, ale może również wygenerować papierowy szlak, który można wykorzystać do pokazania zainteresowanych stron, w jaki sposób podejmowano decyzje.

Kolejną zaletą bardziej obiektywnego podejścia do podejmowania decyzji jest możliwość przeglądu informacji po punkcie pofakt.Dokumentację potwierdzającą analizę decyzji wielu kryteriów można zbadać w celu ustalenia, w jaki sposób i gdzie ludzie mogli nie pomylić się przy podejmowaniu decyzji.Informacje te mogą pomóc zespołom uniknąć podobnych błędów w przyszłości.Każda decyzja może być używana jako narzędzie dydaktyczne, podkreślając dobre i złe aspekty procesu do użycia w przyszłych złożonych wyborach.