Skip to main content

Jak zostać ekspertem od nadużyć medycznych?

Często pierwszym krokiem do zostania ekspertem w dziedzinie nadużyć medycznych jest konsultacja książek, takich jak książki, napisane przez ekspertów, i inne zasoby w celu ustalenia szczegółów dotyczących pracy.Wiele razy te źródła mogą pomóc w ustaleniu celów, które pomogą ci zakwalifikować się do tej lukratywnej kariery.Jedną z wskazówek, które eksperci informują ich obserwatorów, jest to, że odnoszący sukcesy ekspert nad nadużyciem medyczny musi wyświetlić wrażenie uprawnień dla sędziego i ławy przysięgłych.Eksperci regularnie radzą, aby osoby uprawnione do bycia ekspertami muszą nauczyć się skutecznie sprzedawać się jako eksperci.

Aby zostać ekspertem medycznym, musisz nauczyć się czuć się komfortowo w sądzie.Obejmuje to możliwość poradzenia sobie ze stresem związanym z przesłuchaniem przez przeciwnika.Ważne jest również, abyś był w stanie przyjąć porady, szczególnie od radcy prawnego.Może to dotyczyć twojego sformułowania zeznań, wyglądu lub innych zachowań, które mogą być istotne.Czasami możesz nauczyć się być lepszym świadkiem, oglądając szkolenie taśmy wideo.

Wiele stanowisk w dziedzinie medycyny kwalifikuje osobę, aby zostać ekspertem medycznym.Większość ludzi uważa, że tylko lekarze lub ludzie na podobnych stanowiskach są jedynymi pracownikami, którzy są wykwalifikowani, ale nie jest to dokładne.Niektóre z zawodów ekspertów ds. Nadużyć medycznych to pielęgniarki, administratorowie i technicy ratownicy medycznej.Terapeuci, tacy jak osoby zaangażowane w opiekę oddechową i rehabilitację fizyczną, często świadczą.O.Niektóre przykłady osób zakwalifikowanych do tego obejmują audytorów finansowych programów ubezpieczeniowych lub rządowych, koderów medycznych i pracowników administracyjnych.Często osoby pracujące w służbach ratunkowych, takie jak transport pogotowia ratunkowego, ekipa ratunkowa i usługi ratowników medycznych, mogą służyć jako eksperci i możesz zakwalifikować się jako ekspert nad nadużyciami medycznymi, jeśli jesteś pracownikiem medycznym i możesz dobrze się sprzedawać.

Powinieneś zbadać, czego wymaga samorząd lub instytucja zarządzająca, na przykład certyfikacja lub licencja.W niektórych regionach rząd licencjonuje ekspertów ds. Nadużyć medycznych.Wynika to z faktu, że eksperci mogą wpływać na przysięgłych, a zeznania ekspertów są ważne dla ustalenia rentowności pozwu.Kwalifikacje zwykle różnią się w zależności od kraju i regionu.W wielu rządach, w tym w niektórych stanach USA, zeznania ekspertów są wymogiem prawnym.Rozumowanie polega na tym, że świecki na ogół nie ma wystarczającej wiedzy, aby zrozumieć legalność sprawy.Zadaniem ekspertów jest wyjaśnienie sytuacji pod względem świeckim poprzez odpowiadanie na pytania prawników.Często firmy prawne szukają świadków, którzy mogą po prostu odpowiedzieć na pytania.

Większość osób, które chcą zostać ekspertem od nadużyć medycznych, ma wykształcenie wyższe.Może to nie być konieczne w niektórych dziedzinach, na przykład w zespołach reagowania kryzysowego, w których certyfikaty i licencje określają uprawnienia.Często ludzie mają minimum licencjat lub podobny stopień.Niektóre firmy prawnicze wolą, aby świadek ma na celu uzyskanie stopnia magisterskiego lub lepszego, zwłaszcza doktorat z nauki lub medycyny.