Skip to main content

Hur blir jag en medicinsk felbehandlingsexpert?

Ofta är det första steget att bli en medicinsk felbehandlingsexpert att konsultera böcker, till exempel hur man gör böcker skriven av expertvittnen och andra resurser för att avgöra detaljer om jobbet.Många gånger kan dessa källor hjälpa dig att sätta mål för att hjälpa dig att kvalificera dig för denna lukrativa karriär.Ett av tips som experter berättar för sina följare är att en framgångsrik medicinsk felbehandling måste projicera ett intryck av myndighet till domaren och juryn.Experter rekommenderar regelbundet att personer som är berättigade till att vara expertvittnen måste lära sig att effektivt marknadsföra sig som experter.

För att bli en medicinsk felbehandlingsexpert måste du lära dig att vara bekväm i en domstol.Detta inkluderar att kunna hantera stressen av att bli korsundersökad av de motsatta advokaterna.Det är också viktigt att du kan acceptera råd, särskilt från juridisk rådgivare.Detta kan beröra ditt vittnesmål, ditt utseende eller andra beteenden som kan vara relevanta.Ibland kan du lära dig att bli ett bättre vittne genom att titta på en utbildningsvideoband.

Många positioner inom det medicinska området kvalificerar en person för att bli en medicinsk felbehandlingsexpert.De flesta tror att endast läkare eller personer i liknande positioner är de enda arbetarna som är kvalificerade, men detta är inte korrekt.Några av yrkena med experter på medicinsk felbehandling inkluderar sjuksköterskor, administratörer och paramedictekniker.Terapeuter, såsom de som är involverade i andningsvård och fysisk rehabilitering, vittnar ofta.

Du kan bli en medicinsk felbehandlingsexpert om du är icke-medicinsk personal men arbetar inom det medicinska området.Några exempel på de som är kvalificerade att göra detta inkluderar finansiella revisorer för försäkringar eller statliga program, medicinska kodare och administrationsarbetare.Ofta kan människor som arbetar inom räddningstjänster, såsom ambulans akuttransport, akutflygbesättning och paramedictjänster, fungera som experter, och du kan beteckna som en medicinsk felbehandling om du är en akut medicinsk arbetare och kan marknadsföra dig själv.

Du bör undersöka vad den lokala regeringen eller styrande institutionen kräver, till exempel certifiering eller licensiering.I vissa regioner licensierar regeringen medicinska experter på felbehandling.Detta beror på att experter kan påverka juristerna, och expertbevis är viktigt för att fastställa rättegången i stämningen.Kvalifikationer varierar vanligtvis från land till land och region till region.

Fall är skador eller civila felaktiga handlingar, för vilka den skadade personen kan söka ersättning för skadestånd.I många regeringar, inklusive vissa amerikanska stater, är expertbevis ett lagkrav.Resonemanget är att en lekperson i allmänhet inte har tillräcklig kunskap för att förstå lagligheten i ärendet.Expertvittnesuppgiften är att förklara situationen i lekmän genom att svara på advokaternas frågor.Ofta söker juridiska företag vittnen som helt enkelt kan svara på frågorna.

De flesta som vill bli en medicinsk felbehandling har en viss högskoleutbildning.Detta kanske inte är nödvändigt inom vissa områden, till exempel i beredskapsteam där certifieringar och licenser bestämmer behörighet.Ofta har människor minst en kandidatexamen eller liknande grad.Vissa advokatbyråer föredrar ett expertvittne för att ha en examen som en magisterexamen eller bättre, särskilt en doktorsexamen eller medicin.