Skip to main content

Jak zostać regulatorem właściwości?

Dostawca nieruchomości jest odpowiedzialny za określenie szkód spowodowanych przez pożary lub klęski żywiołowe i może być zatrudniony przez firmę ubezpieczeniową lub pracę jako niezależny wykonawca.Chociaż nie ma formalnego wymogu edukacyjnego, aby stać się regulatorem nieruchomości, pracodawcy często preferują absolwentów college'u.Wraz z dyplomem uczelni powinieneś mieć również pewne doświadczenie w dziedzinie ubezpieczeniowej, aby stać się regulatorem nieruchomości, a także ogólną wiedzę na temat budowy budowy lub architektury i być fizycznie zdolnym do zbadania szkód strukturalnych.Osoby te zazwyczaj dzielą swój czas na inspekcje na miejscu, negocjowanie rozliczeń i wypełnianie dokumentów.

Aby wydawać się bardziej atrakcyjne na rynku pracy, powinieneś uzyskać pewien stopień naukowy, aby stać się dostaną nieruchomości.Chociaż wykształcenie wyższe niekoniecznie jest wymagane dla tego zawodu, najprawdopodobniej zwiększy to możliwości zatrudnienia.Licencjat lub stowarzyszenie w dowolnym powiązanym temacie zwykle wystarcza do rozpoczęcia programu szkoleniowego w pracy.Wiele osób rozpoczyna karierę, pracując jako sprzedawca lub urzędnik, dopóki nie zostaną w pełni przeszkoleni.Większość firm ubezpieczeniowych woli szkolić swoich regulatorów za pomocą uznanego w branży programu szkoleniowego.Być może będziesz musiał pracować z doświadczonym regulatorem przez kilka miesięcy po pomyślnym ukończeniu tego programu.Profesjonalne licencje może być również zobowiązane do pracy w Twoim regionie.

Ponieważ regulator nieruchomości przede wszystkim określa ciężkość uszkodzenia domów, budynków i innych konstrukcji, musisz dokładnie mieć dobrą wiedzę na temat architektury i budownictwa budynkówOceń szkody.Wiedza ta jest zwykle zdobywana poprzez badanie różnych podręczników referencyjnych i lokalnych przepisów budowlanych.Musisz również być fizycznie zdolny do bezpiecznej poruszania się przez uszkodzone budynki i domy, ponieważ inspekcje uszkodzeń czasami obejmują drabiny wspinaczkowe w celu uzyskania dostępu do dachu lub poddasza i innych niebezpiecznych obszarów.

Większość regulatorów nieruchomości spędza czas w wielu różnych działaniach.Często spędzają kilka godzin podróżując do miejsc uszkodzenia, a czasami wymagane są nocne pobyty.Konieczna jest pewna ilość obliczeń matematycznych w celu dokładnego określenia kosztu naprawy uszkodzonej nieruchomości.Po sprawdzeniu domu lub firmy regulator musi ocenić szkody i wynegocjować kwotę ugody z właścicielem nieruchomości.Znaczna ilość dokumentów należy również wypełnić, aby spełnić wymagania firmy i regulacyjne.