Skip to main content

Jakie są różne rodzaje programów nauk o ziemi?

Tak jak sama nazwa sugeruje, nauka Ziemi odnosi się do gałęzi nauki, która przede wszystkim zajmuje się problemami związanymi z Ziemią.W związku z tym programy nauki o ziemi obejmują te obszary badań związane lub dotyczyły namacalnych atrybutów Ziemi.Programy nauk o ziemi obejmują geologię, a także nauk o glebie.Inne programy nauki o ziemi obejmują geografię i oceanografię, a także badanie nauk atmosferycznych.

Włączeniem programów nauk o ziemi jest geologia, dziedzina badań oparta na skoncentrowanej analizie skalistych aspektów planety, w tym różnychKomponenty i minerały, które składają się na zidentyfikowane skały.Wynika to z faktu, że lokalizacja skał, a także inne czynniki przyczyniają się do składu skał.Jako takie, skały, które powstały w obszarach podwodnych, mają szczególne cechy, które odróżniają je od innych skał, które mogły zostać utworzone od wulkanów lub innych rodzajów warunków fizycznych.Dzięki naukę geologii geolodzy mogą dokonać wykształconego lub obliczonego oszacowania nie tylko elementów skały.Mogą również stwierdzić na podstawie innych znaków i charakterystyk skał o rodzaju środowiska, które istniały w tym czasie w tym czasie, co pomaga rzucić więcej światła na rodzaje warunków, które istniały dawno temu.

Oceanografia to kolejne włączenie do nauki o ZiemiProgramy skierowane do zrozumienia ekosystemu morskiego, w tym różnych elementów, które składają się na ekosystem.Takie składniki obejmują badanie różnych organizmów zamieszkujących ekosystem.Dzieje się to w wyniku faktu, że niektóre stworzenia mogą przetrwać w siedliskach morskich lub słonej, podczas gdy inne mogą przetrwać tylko w siedliskach słodkowodnych i mdash;Chociaż inni są w stanie przetrwać w obu siedliskach.Inne cechy badane w tej gałęzi nauki o ziemi jest zachowanie wody w tym ekosystemie, a także składniki wody, w tym poziomy zasolenia.

Nauk o atmosferze jest gałęzią programów nauk o ziemi, która bardziej dotyczy problemów związanych z problemami związanymiatmosfera.Meteorologia jest podfffiskiem w ramach tej nauki, która dotyczy problemów związanych z pogodą i jej zachowaniem.To właśnie ten podffield umożliwia meteorologom badanie wzorców pogody i dokonywanie dokładnych prognoz dotyczących przyszłego stanu pogody.