Skip to main content

Vilka är de olika typerna av jordvetenskapsprogram?

Precis som namnet antyder hänvisar jordvetenskap till en vetenskapsgren som främst hanterar frågor som rör jorden.Som sådan inkluderar jordvetenskapliga program de studierområden som är relaterade till eller berörda jordens konkreta attribut.Jordvetenskapsprogrammen inkluderar såväl geologi som markvetenskap.Andra jordvetenskapsprogram inkluderar geografi och oceanografi samt studien av atmosfäriska vetenskaper.

En inkludering i jordvetenskapsprogram är geologi, ett studieområde som bygger på den koncentrerade analysen av de steniga aspekterna av planeten, inklusive de olikaKomponenter och mineraler som utgör de identifierade klipporna.Detta beror på det faktum att platsen för klipporna såväl som andra faktorer bidrar till klippans sammansättning.Som sådana har stenar som bildades i områden när under vattnet är speciella egenskaper som skiljer dem från andra stenar som kan ha bildats från vulkaner eller andra typer av fysiska förhållanden.Det är genom vetenskapen om geologi som geologerna kan göra en utbildad eller beräknad uppskattning beträffande inte bara berget komponenter.De kan också berätta från andra tecken och egenskaper hos klipporna den typ av miljöpillstånd som fanns i området vid den tiden, vilket hjälper till att kasta mer ljus på de typer av förhållanden som fanns för länge sedan.

Oceanografi är en annan inkludering i jordvetenskapenProgram som riktas mot förståelsen av det marina ekosystemet, inklusive de olika komponenterna som utgör ekosystemet.Sådana komponenter inkluderar studien av de olika organismerna som bebor ekosystemet.Detta kommer som en följd av det faktum att vissa varelser kan överleva i marina eller saltvatten livsmiljöer, medan andra bara kan överleva i sötvattens livsmiljöer och mdash;även om andra kan överleva i endera livsmiljöer.Andra funktioner som studerats under denna gren av jordvetenskap är beteendet hos vatten i detta ekosystem såväl som komponenterna i vattnet, inklusive salthalten.atmosfären.Meteorologi är ett underfält under denna vetenskap som hanterar frågor relaterade till vädret och dess beteende.Det är detta underfält som gör det möjligt för meteorologer att studera vädermönster och göra exakta förutsägelser om väderens framtida tillstånd.