Skip to main content

Vilka är de olika typerna av hypnoscertifiering?

Det finns tre huvudtyper av hypnoscertifiering: grundläggande, avancerad och neuro-språklig programmering eller NLP.Dessa kan skilja sig något beroende på geografisk plats, men de flesta områden erbjuder minst en av dessa tre grundläggande tillvägagångssätt för hypnoterapis ackreditering.När du väljer en hypnosutbildning är det viktigt att hitta en ackrediterad hypnosutbildningskurs för att lära sig och uppfylla alla krav på regional certifiering.

Den grundläggande hypnoscertifieringen är idealisk för nybörjare inom området.De som inte har någon hypnoterapeututbildning eller tidigare erfarenhet inom branschen tenderar att välja grundläggande certifiering först;Faktum är att de flesta områden kräver grundläggande certifiering innan andra typer av certifiering av hypnosutbildning kan erhållas.En typisk grundläggande certifieringskurs kan innebära grunderna i praxis, de olika induktionsmetoderna, hur man flyttar en klient djupare in i det hypnotiska tillståndet och provskript för att använda som bättre kan vägleda en klient genom processen.

Med avancerad hypnoscertifiering, en hypnoterapeut krävs för att visa ytterligare färdigheter och kunskaper som bygger upp den information som hämtats när man lär sig hypnos på grundnivån för certifiering.Detta träningsstadium är mycket mer intensiv än den föregående.Traditionella avancerade hypnoscertifieringsklasser involverar mer detaljerade induktioner och fördjupningar, ytterligare exempel på lämpliga skript och analyser av fallstudier.

NLP Hypnoscertifiering är den mest intensiva utbildningsnivån och ackreditering som många regioner erbjuder.NLP är ett komplicerat tillvägagångssätt för hypnoterapi och baseras på idén att neurologiska impulser och mdash;hörsel, syn, lukt, ljud och touch mdash;är roten till allt beteende.Hjärnan absorberar, koder och använder data som erhållits genom dessa processer;I NLP omprogrammeras hjärnan för att utrota de negativa uppgifterna.NLP -certifiering säkerställer att en hypnoterapeut har uppfyllt kraven i denna mycket specifika behandling.En standardcertifieringskurs i NLP kommer att innehålla råd om hur man kan vägleda klienter genom olöst trauma, konfrontera förkrossande rädsla och fobier och lära sig de bästa metoderna för att leva ett bemyndigat liv.

Hypnoscertifiering av något slag säkerställer också att en individ har lämpligtKänslomässigt och mentalt välbefinnande för att behandla klienter.Eftersom de flesta kundkrets kommer att söka hypnoterapi för att hantera intensivt personliga och mycket känslomässiga problem, måste hypnoterapeuten fungera som en lugn hamn i en rasande storm.Certifieringsförfaranden hjälper till att garantera att en hypnosprofessionell har både färdighetsuppsättning och känslighet för att driva sin valda handel.