Skip to main content

การละเมิดความไว้วางใจคืออะไร?

การฝ่าฝืนหมายถึงการทำลายและการละเมิดความไว้วางใจเป็นหลักความไว้วางใจที่แตกสลายวิธีที่มีคนล้มเหลวในการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนที่ได้รับมอบหมายให้เขา/เธอในแง่ธุรกิจคุณจะเห็นคำว่าการฝ่าฝืนความไว้วางใจบางครั้งเกี่ยวข้องกับการบริหารความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นผู้ดูแลทรัพย์สินสามารถใช้เงินทั้งหมดในนั้นหรือไม่สามารถทำงานของเขา/เธอได้การฝ่าฝืนความไว้วางใจอาจใช้ในบริบททางธุรกิจอื่น ๆ ไม่เพียง แต่การบริหารกองทุนที่ไว้วางใจเพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลโดยเจตนาหรือผ่านการละเลยล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลง;นักบัญชีที่ยักยอกกองทุนทำลายความไว้วางใจกับลูกค้าของเขา

มีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับวิธีการที่ความไว้วางใจที่แตกสลายอาจเกิดขึ้น แต่พวกเขาทั้งหมดมีสิ่งที่เหมือนกันการฝ่าฝืนความไว้วางใจละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องประการที่สองบุคคลที่ทำลายความไว้วางใจได้รับความไว้วางใจจากบางสิ่ง: การบริหารเงินลงทุนการลงทุนเงินของคนอื่นดูแลพนักงานดูแลเด็กให้การดูแลทางการแพทย์การสอนการดูแลสัตว์หรือทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาลชุมชน.

เพื่อที่จะผ่านชีวิตพวกเราส่วนใหญ่ต้องไว้วางใจในบางแง่มุมของชีวิตของเราต่อผู้อื่นแม้แต่ความสัมพันธ์ของผู้จัดการ/พนักงานก็เป็นหนึ่งในความไว้วางใจบางประเภทภายใต้กฎหมายการจ้างงานและการต่อต้านการเลือกปฏิบัติเมื่อคุณให้อำนาจหรืออำนาจแก่คนอื่นในชีวิตของคุณพวกเขาสามารถควบคุมคุณได้จำนวนหนึ่งซึ่งเมื่อไม่ได้รับเกียรตินั้นเป็นการละเมิดความไว้วางใจ

การทำลายความไว้วางใจนั้นไม่ได้ตั้งใจเสมอไปบางครั้งบุคคลที่มีอำนาจละเมิดความไว้วางใจของคนอื่นเพียงแค่ล้มเหลวในการทำงานของเขาหรือเธอได้ดีหรือถูกต้องในบางครั้งการกระทำนั้นเป็นการละเมิดโดยเจตนาและการละเมิดตำแหน่งที่ไว้วางใจของบุคคล

ในการตั้งค่าทางกฎหมายคำว่าการละเมิดความไว้วางใจอาจถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ฝ่ายหนึ่งล้มเหลวในการปฏิบัติตามหรือเลิกเงื่อนไขของสัญญาโดยเจตนาในการตั้งค่าอื่น ๆ ความไว้วางใจสามารถถูกละเมิดได้หลายวิธีส่วนใหญ่เมื่อบุคคลที่มีอำนาจละเมิดตำแหน่งของเขา/เธอคุณสามารถดูสิ่งต่อไปนี้ว่าเป็นการละเมิดความไว้วางใจในการตั้งค่าแบบวันต่อวัน: แพทย์/นักบำบัด/ศิษยาภิบาลมีการประสานงานทางเพศกับผู้ป่วย/นักบวช

ครูหรือผู้ปกครองด้วยวาจาทางร่างกายหรือทางเพศเด็ก

ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองอุปถัมภ์ล้มเหลวในการให้การดูแลขั้นพื้นฐานแก่เด็กที่ได้รับมอบหมายให้พวกเขา

    ผู้จัดการทางเพศล่วงละเมิดพนักงานหรือแบ่งกฎหมายที่ควบคุมพฤติกรรมการทำงาน
  • นายจ้างล้มเหลวค่าใช้จ่ายของเธอยังวางสายโทรศัพท์ทางไกลหลายร้อยดอลลาร์
  • คุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคุณไม่ได้เดินสุนัขตามที่ระบุ
  • ใครบางคนที่ดูแลบ้านของคุณความไว้วางใจอาจมีขนาดใหญ่มากหรือค่อนข้างเล็กบ้านของคุณอาจไม่รดน้ำพืชของคุณซึ่งเป็นการละเมิดเล็ก ๆหากบ้านของคุณใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณขโมยหมายเลขบัตรเครดิตของคุณและถอดเฟอร์นิเจอร์ของคุณนี่เป็นการละเมิดความไว้วางใจอย่างมาก
  • แม้จะมีการละเมิดเหล่านี้เราก็ต้องพึ่งพาผู้อื่นและต้องเชื่อใจพวกเขาเป็นครั้งคราวไม่ว่าคุณจะได้รับความไว้วางใจจากบัญชีธนาคารหรือการซักแห้งของคุณให้กับคนอื่นเพียงจำไว้ว่าคนส่วนใหญ่วางแผนที่จะทำตามข้อตกลงของพวกเขากับคุณประเมินธุรกิจโรงเรียนพี่เลี้ยงเด็กและผู้บังคับบัญชาโดยการรับข้อมูลและการอ้างอิงจากผู้อื่นเพื่อให้คุณสามารถให้ความไว้วางใจในผู้อื่นได้ง่ายขึ้น แต่ฉลาด