Skip to main content

Anong mga kadahilanan ang nakakaapekto sa isang psychiatrist na nagsisimula na suweldo?

Ang isang psychiatrist ay gumagana sa mga pasyente na nagpapakita ng iba't ibang uri at antas ng mga karamdaman sa pag -iisip at maaaring magreseta ng gamot at magbigay ng iba pang paggamot sa mga pasyente.Ang mga kadahilanan tulad ng lokasyon, dami ng kumpetisyon, at ang uri ng employer ay nakakaapekto sa psychiatrist simula ng suweldo.Ang iba pang mga kadahilanan, tulad ng pagpili upang magpakadalubhasa sa pagkakaroon ng isang pangkalahatang kasanayan, ay maaari ring epekto ng psychiatrist na nagsisimula na suweldo dahil ang mga espesyalista ay madalas na binabayaran nang higit pa kaysa sa mga may mas pangkalahatang kasanayan.Psychiatrist simula ng suweldo.Ang ilang mga lugar ng Estados Unidos ay may mas mataas na gastos sa pamumuhay pagkatapos ng iba pang mga lugar, nangangahulugang upa at pabahay, gasolina, at kahit na mga groceries ay nagkakahalaga ng higit sa iba pang mga lugar.Kadalasan, ang pagkakaroon ng isang mas mataas na gastos ng pamumuhay ay nagtutulak din sa average na panimulang suweldo para sa isang psychiatrist.Halimbawa, ang isang psychiatrist na nagsisimula sa isang malaking lugar ng metropolitan ay malamang na gumawa ng higit pa sa isang psychiatrist na nagsisimula sa isang mas kanayunan o suburban area.

Ang kumpetisyon ay isang kadahilanan sa pagmamaneho sa isang psychiatrist na nagsisimula ng suweldo.Kung ang antas ng demand para sa mga serbisyo ng saykayatriko ay magkatulad, ang isang psychiatrist na nagtatrabaho sa isang mataas na populasyon na lugar na may maraming iba pang mga psychiatrist ay maaaring gumawa ng isang mas mababang panimulang suweldo pagkatapos ng isang psychiatrist na nagtatrabaho sa isang hindi gaanong populasyon na lugar na may mas kaunting mga praktikal sa kanyang larangan.

Ang uri ng industriya ay isang kadahilanan din sa psychiatrist simula ng suweldo.Maraming iba't ibang mga uri ng mga pasilidad ang umarkila ng mga psychiatrist, at ang bawat isa ay maaaring magkaroon ng sariling average na psychiatrist na nagsisimula na suweldo.Halimbawa, ang isang psychiatrist na nagtatrabaho sa pribadong pangangalaga, tulad ng isang pasilidad sa pangangalaga sa pag -aalaga o isang pasilidad na pinondohan ng gobyerno ay maaaring gumawa ng isang mas mataas na panimulang suweldo pagkatapos ng isang psychiatrist na nagtatrabaho sa isang sentro ng pang -aabuso sa sangkap o lokal na klinika sa kalusugan ng publiko.

mga psychiatrist na dalubhasa sa isang partikularAng lugar ay maaaring gumawa ng isang mas mataas na panimulang suweldo pagkatapos ang mga pumili upang gawing pangkalahatan ang kanilang medikal na kasanayan.Halimbawa, ang isang psychiatrist na nag -aaral ng pag -abuso sa droga nang malawak at gumagana sa isang pribadong klinika ng rehabilitasyon ay maaaring gumawa ng isang mas mataas na panimulang suweldo pagkatapos ng isang psychiatrist na pipiliin na magsagawa ng pangkalahatang psychiatry sa isang ospital.Gayundin, ang demand para sa specialty at ang bilang ng mga espesyalista na magagamit din ay nakakaapekto sa panimulang suweldo.