Skip to main content

Làm thế nào để tôi trở thành một người đánh giá thuế của quận?

Người đánh giá thuế quận ước tính giá trị tài sản cho các quận của họ cho mục đích thuế.Người đánh giá thường được bầu hoặc bổ nhiệm các quan chức công cộng.Các yêu cầu chứng nhận để trở thành người đánh giá thuế của quận có thể thay đổi theo địa điểm, vì vậy hãy kiểm tra với chính quyền địa phương hoặc khu vực của bạn để biết thêm chi tiết.Tại Hoa Kỳ, các ban giám định viên ở các quốc gia cá nhân xác định các yêu cầu chứng nhận cho người đánh giá thuế tài sản và một số tiểu bang để lại cho chính quyền quận và địa phương.Nói chung, đạt được chứng nhận liên quan đến việc tham gia các khóa học đánh giá cụ thể sau đó là một kỳ thi.Nhiều tiểu bang cũng yêu cầu các thẩm định viên thuế phải trải qua một số giờ cụ thể của đào tạo tại chỗ trước khi cấp cho họ chứng nhận.Những người đi làm với tư cách là người đánh giá thường bắt đầu sự nghiệp của họ trong các văn phòng sẵn sàng cung cấp khóa đào tạo này.Chính phủ quận lớn hơn đôi khi ký hợp đồng đánh giá lại các tài sản được đánh giá trước đây cho các công ty đánh giá lại.Các công ty này làm việc dưới sự giám sát của các văn phòng đánh giá quận.Đôi khi bạn có thể có được kinh nghiệm làm việc mà bạn sẽ cần để chứng nhận bằng cách làm việc tại một công ty đánh giá lại.

Bối cảnh sẽ giúp bạn trở thành người đánh giá thuế của quận bao gồm kiến thức mạnh mẽ về bất động sản cũng như luật thuế và mã thuế trong quận của bạn.Bằng cấp bốn năm không nhất thiết là cần thiết, nhưng có nền tảng giáo dục về tài chính, kinh doanh, kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan có thể có lợi.Bao gồm các khóa học về luật thuế, luật bất động sản, luật kinh doanh và các lĩnh vực tương tự trong chương trình cấp bằng sẽ hữu ích.Tham gia một tổ chức chuyên nghiệp cho các chuyên gia đánh giá thuế có thể hữu ích để có được kiến thức về lĩnh vực này và có thể cung cấp cho bạn các liên hệ có thể.Một tổ chức như vậy là Hiệp hội đánh giá quốc tế.Các đặc điểm sẽ giúp bạn trở thành người đánh giá thuế của quận bao gồm khả năng mạnh mẽ với toán học và số.Người đánh giá tiến hành rất nhiều nghiên cứu và viết nhiều báo cáo, vì vậy nghiên cứu mạnh mẽ, kỹ năng phân tích và viết là rất quan trọng.Kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với mọi người, bao gồm cả công chúng, rất quan trọng.Sự chú ý đến chi tiết sẽ giúp đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì khi chuẩn bị đánh giá và sẽ giúp công việc của bạn đứng vững trước những thách thức tiềm năng từ người nộp thuế.Thật hữu ích khi có các kỹ năng máy tính để tiến hành tìm kiếm trực tuyến thông tin và sử dụng xử lý văn bản, bảng tính và các chương trình khác trong vai trò này.Sau khi bạn trở thành người đánh giá thuế của quận, giáo dục thường xuyên thường được yêu cầu để duy trì vị trí.Số giờ giáo dục thường xuyên bạn sẽ cần sẽ thay đổi từ nơi này sang nơi khác.Một số khu vực pháp lý không có yêu cầu này.