Skip to main content

Các loại tăng trưởng và phát triển cá nhân khác nhau là gì?

Tăng trưởng và phát triển cá nhân là trung tâm của con đường cải thiện bản thân suốt đời.Có nhiều loại tăng trưởng và phát triển cá nhân khác nhau, bao gồm sự trưởng thành về tinh thần, kinh doanh, giữa cá nhân và hình ảnh.Mặc dù mô hình tăng trưởng trong mọi khía cạnh của cuộc sống thay đổi rất nhiều từ người này sang người khác, nhiều con người dành một phần đáng kể cuộc sống của họ để cố gắng thực hiện các mục tiêu phát triển và phát triển cá nhân, đáp ứng và cải thiện cuộc sống của họ thông qua trí tuệ đạt được trên đường đi.Tăng trưởng tâm linh là một hành trình cá nhân sâu sắc liên quan đến khái niệm về mục đích của cuộc sống và sự tồn tại hoặc không tồn tại của sự hiện diện tâm linh.Con đường phát triển cá nhân ở cấp độ tâm linh có thể bao gồm kiểm tra các tôn giáo thế giới và lịch sử tâm linh, tham gia vào một tôn giáo, hoặc đọc triết học và bình luận của các nhà lãnh đạo tâm linh hiện đại.Con đường tăng trưởng tâm linh có thể bắt đầu từ thời thơ ấu đối với một số người, trong khi những người khác có thể không bắt đầu tập trung vào hình thức phát triển này cho đến sau này trong cuộc sống trưởng thành.Đối với một số người, tâm linh không bao giờ là trọng tâm chính của sự phát triển và phát triển cá nhân của họ.

Bất cứ ai trong việc tìm kiếm một sự nghiệp bổ ích hoặc sinh lợi đều có thể trải nghiệm một quá trình tăng trưởng và phát triển cá nhân trong thế giới kinh doanh.Hành trình này có thể bao gồm các bước thực tế, chẳng hạn như đạt được các kỹ năng máy tính, thực hành violin trong nhiều giờ hoặc lấy bằng y tế.Kiến thức và trí tuệ không chính thức, chẳng hạn như phát triển khả năng làm việc tốt trong một nhóm, hoặc cải thiện các kỹ năng tổ chức, cũng có thể quan trọng một cách đáng ngạc nhiên để đáp ứng các mục tiêu nghề nghiệp.Khi một người tiến lên nấc thang sự nghiệp, anh ta hoặc cô ta có thể phải đặt mục tiêu mới một cách thường xuyên để đảm bảo khả năng di chuyển tiếp tục chuyển tiếp.Các ví dụ được đặt ra bởi các mối quan hệ gia đình và cha mẹ trong thời thơ ấu thường bắt đầu hành trình này, vì trẻ em có được rất nhiều thông tin về thế giới phức tạp của các mối quan hệ con người từ việc theo dõi cha mẹ, anh chị em và những người thân khác tương tác.Một số mục tiêu chung trong lĩnh vực này bao gồm có một cuộc hôn nhân hoặc hợp tác hạnh phúc, trở thành cha mẹ tốt hoặc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với bạn bè và gia đình.Tăng trưởng và phát triển giữa các cá nhân cũng có thể quan trọng với các mối quan hệ giản dị hơn, chẳng hạn như mối quan hệ giáo viên với học sinh hoặc đồng nghiệp làm việc liên kết với nhau. Một trong những lĩnh vực phức tạp nhất của tăng trưởng và phát triển cá nhân liên quan đến hình ảnh bản thân.Mối quan hệ mà một người có với bản thân có thể ảnh hưởng đến hành trình trong hầu hết các lĩnh vực tăng trưởng khác;Một người có hình ảnh bản thân kém, chẳng hạn, có thể không thể duy trì các mối quan hệ lành mạnh và quá sợ thực hiện các bước nghề nghiệp cần thiết để đáp ứng các mục tiêu.Tạo ra một hình ảnh bản thân lành mạnh và tích cực thường là một mục tiêu lâu dài cho nhiều người, những người có thể chọn làm việc trên mục tiêu này thông qua trị liệu, tự giúp đỡ hoặc các chiến lược dựa trên tâm lý học khác.